Открийте БНП Париба Кардиф

Какво означава да си застраховател утре?

Какво означава да си застраховател утре?

Застрахователната индустрия навлиза в нова ера, която ще бъде оформена под въздействието на нови регулации, появата на нови рискове, повсеместната технология, нарастващата дигитализация на взаимоотношенията с клиентите и промените в поведението им.

В този нов свят, който е сложен и пълен с възможности, БНП Париба стартира амбициозен стратегически план, наречен "Хоризонт 2020", за да ускори растежа си, да се адаптира към новите условия и да подобри още повече своите предложения за превенция и застрахователни услуги. Петте стълба на този план са предназначени да посрещнат по-добре очакванията на нашите клиенти и Партньори и служители.

СТЪЛБ 1: ТРАНСФОРМИРАНЕ  НА ДАННИТЕ В СТОЙНОСТ ЗА КЛИЕНТА

Ускоряваме дигиталната трансформация, която започнахме през 2013 г., поставяйки данните в центъра на нашата корпоративна стратегия. Това ще ни позволи да предоставяме качество, бързина и ефективност за нашите Партньори, съчетано с по-добро обслужване за нашите клиенти.  Целта ни е да автоматизираме 80% от нашите процеси.

СТЪЛБ 2: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ЗА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И ТЕХНИТЕ КЛИЕНТИ

Преосмисляме клиентското преживяване, за да се превърнем в компания с гъвкави услуги, изцяло посветена на удовлетворяването на нуждите на нашите партньори и техните клиенти. Вярваме, че ще постигнем това, като предлагаме персонализирани услуги, като предвиждаме очакванията на клиентите и развиваме ефективни ежедневни инициативи за превенция на риска.

СТЪЛБ 3: ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА НАШАТА ПОЗИЦИЯ КАТО ИНОВАТИВНА КОМПАНИЯ, КОЯТО ПОСТАВЯ ХОРАТА НА ПЪРВО МЯСТО

Ние подобряваме "служителското изживяване", за да засилим ангажираността на нашите екипи. Чрез предлагането на по-отворена и вдъхновяваща работна среда, насърчаване на иновациите, сътрудничество със старт-ъп фирми и подпомагане на предприемачеството, ние ще продължим да мотивираме нашите екипи и да привличаме най-добрите таланти.

СТЪЛБ 4: ПОДПОМАГАМЕ  НАШИЯ РАСТЕЖ

Прилагаме нашите предприемачески способности, за да продължим да изграждаме своя уникален бизнес модел. Очакваме нашите допълнителни приходи да се увеличат с 400 млн. евро между 2016 и 2020 г. Ние адаптираме географското и секторното си позициониране, за да обхванем нови възможности в развиващите се страни. И ще продължим да растем в застрахователния сегмент на продуктите със защитен характер, чрез създаване на нови застрахователни решения в нашите ключови пазари и чрез изграждане на партньорства с нови индустрии.

СТЪЛБ 5: ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И БАЛАНСИРАНЕ НА РИСКА

Планът ни за преобразуване се основава на подобряване на оперативната ни ефективност, за да ни предостави възможности за маневриране в бъдеще и да продължим да се развиваме, като ефективно управляваме нашия риск и нашите финансови инвестиции, за да са в съответствие с новите регулации.