БНП КАРДИФ БЪЛГАРИЯ

За нас

БНП ПАРИБА КАРДИФ БЪЛГАРИЯ

Кардиф Общо застраховане и Кардиф Животозастраховане

БНП Париба Кардиф България е застрахователна компания, част от най-голямата финансова група в еврозоната–BNP Paribas. Компанията стартира дейността си в България през 2006г., като встъпва на пазара с два клона: Кардиф Общо застраховане и Кардиф Животозастраховане. Още в началото на дейността си, Кардиф представя абсолютно нов вид застрахователни продукти към потребителски, ипотечни и стокови кредити, кредитни/дебитни карти и др. заеми, отпуснати от банки и компании за потребителско кредитиране, които да защитят клиентите при непредвидени житейски ситуации. С навлизането си, Кардиф въвежда на пазара уникален бизнес модел на работа, базиран на партньорства с банки и финансови институции, лизингови, автомобилни и телекомуникационни компании - B2B2C model. През 2021г. дружеството отбеляза своята 15-та годишнина на българския пазар.

Компанията започва дейността си само с 2-ма служители, а днес хората, които поддържат високото ниво на обслужване и успешни партньорства с 5 от най-големите банкови и небанкови финансови институции в България са 52-ма.

Целевият пазар на Кардиф са физически лица, кредитополучатели по потребителски, ипотечни, стокови, бизнес кредити и картодържатели на дебитни/кредитни карти. Продуктовото ни портфолио е съобразено с тенденциите на пазара и клиентското търсене. Разработваме иновативни продукти и услуги, които покриват разнообразни застрахователни рискове, на достъпни цени. В случай на нужда заставаме до клиентите и им осигуряваме пълно спокойствие и съдействие. Специалисти сме в застраховането на задължения на клиенти като нежелана безработица, временна загуба на работоспособност (продължителен болничен), трайна загуба на работоспособност (инвалидизация), болничен престой в резултат на злополука, загуба на живот, защита на стоки закупени с кредит и други рискове.

Нашият най-разпознаваем продукт е „Защита на плащанията“. Ако клиент изтегли кредит за покупка на нова кола или ремонт на дома, но нещо се обърка и изгуби доходите си или се разболее тежко, в резултат на което излезе в продължителен болничен, вноските по кредита ще бъдат изцяло или частично покрити от Кардиф, докато възстанови нормалния си начин на живот. Чрез партньорите си, Кардиф предлага и застрахователни продукти за защита на: дохода, здравето, кредитни/дебитни карти, лични вещи, дома, както и „Удължена гаранция“, „Злополука“, „Полагане на грижа за болен член от семейството“ и услугата „Второ медицинско мнение“.

Адрес за контакти с нас:

„Кардиф Животозастраховане, Клон България", „Кардиф Общо застраховане, Клон България", София 1000, ул. „Христо Белчев" № 29 А, етаж 1-3, Тел.: +359 2 / 4915 970, Факс: +359 2 / 4915 988

web: www.bnpparibascardif.bg   e-mail: cardifbulgaria@cardif.com