Нашите успехи

Клиентска удоволетвореност

НАШИТЕ УСПЕХИ

Най-голямо доказателство за успеха на бизнеса ни е отличното ниво на клиентска удовлетвореност и високата оценка, която получаваме от партньорите си.

Поглеждайки назад към последните 2 предизвикателни години, подкрепихме хиляди клиенти. Предоставихме им сигурност и стабилност в трудни времена и им помогнахме да запазят стандарта си на живот. На българския пазар, Кардиф, предлага единствен по рода си риск „Безработица“, от който се възползваха хиляди клиенти по време на пандемията. Според проучване на клиентската удовлетвореност, над 70% от клиентите биха ни препоръчали на приятели и роднини. Това още веднъж потвърждава лидерската ни позиция на пазара на застраховане на кредитополучатели и ясно демонстрира положителната нагласа на хората, че застраховката не е допълнителен разход, а е инструмент, носещ сигурност. Кардиф се отличава с индивидуален подход към своите клиенти, като ежедневно се води от слогана си „In Cardif, you are not just a number”. Ние не разглеждаме хората като цифри и документи. За нас е важна човешката история и отношението. Само така може да отговорим на високо поставените цели и гордо да се наречем иноватор и лидер в застраховането.