Развитие на хората

Инвестираме в хората

Човешки ресурси

Mотивираме служителите и подпомагаме стратегията за развитие на компанията.

Мисията на нашия отдел Човешки Ресурси е да подпомага стратегията на компанията и подхранва мотивацията на служителите.

В непрекъснато променящата се среда, способността на служителите да се адаптират е от съществено значение. Нашият отдел работи в близък контакт със служителите, за да подпомогне тяхното лично и професионално развитие, като същевременно ги мотивира през цялата им кариера.

Подкрепяме личните инициативи

Личните и професионалните компетенции на нашите служители са в основата на нашата дейност. Това е ясно очертано, чрез четирите основни ценности,  споделяни в групата на БНП Париба

 Реактивност: Бързата оценка на ситуацията и нейното развитие е важно качество, подпомагащо ефикасността при процеса на вземане на решения

Креативност: Подкрепа на инициативи и нови идеи

Ангажиране:  В услуга на клиента и колективния успех. Да бъдем пример за поведение

Амбиция: Нашите отбори да печелят състезание, в което клиентът е съдия.