БНП Париба Кардиф България

Карта на сайта

Homepage

 

 

За нас

Представяне

 

 

 

Кардиф България

 

 

Стратегия и Бизнес модел

 

 

Превенция на изпиране на пари

 

 

Клиентска насоченост

 

 

Социална дейност

 

Ключови факти и цифри

 

 

 

Бизнес отчети

 

 

Отчети за платежоспособност

 

Cardif по Света

 

 

БНП Париба Група

 

 

Отговорност

 

Продукти

 

 

 

Нашият опит

 

 

Продукти и решения

 

 

 

Защита на кредитополучателите

 

 

Защита на бюджета и доходите

 

 

Защита на платежни инструменти

 

 

Защита на личните вещи

 

 

Удължена гаранция

 

 

Лична злополука и защита на здравето

 

Информация

 

Партньорство

 

 

 

Нашето предложение

 

 

Нашият опит

 

 

Култура на партньорство

 

 

Индустрии

 

 

 

Банки

 

 

Небанкови институции

 

 

Телекомуникации

 

 

Търговци

 

 

Комунални услуги

 

Продукти и решения

 

Претенции

 

 

 

Какво да направим в случай на събитие

 

 

Процедури

 

 

Уведомления за застрахователни претенции

 

 

 

Защита към кредит

 

 

Защита към кредитна карта

 

 

Защита към дебитна карта

 

 

Защита на бюджета/сметките

 

 

Защита на стока

 

 

Защита на покупката

 

 

Защита на семейството

 

 

Критично заболяване

 

Статус на щета

 

 

Други формуляри

 

Кариери

 

 

 

Развитие на хората

 

 

Свободни позиции

 

Новини

 

 

 

Медия център

 

FAQ

 

 

 

Контакти

 

Контакти

 

 

 

За клиенти

 

 

За партньорство

 

 

Оплаквания

 

 

Застрахователни претенции