Контакти с нас

БНП Париба Кардиф България

Оплаквания

Формуляр свързан с предявявяне на жалба/възражение:

ИЗТЕГЛИ

Контакти с нас във връзка предявяване на оплакване

ул. "Христо Белчев" № 29 А
1000 София
България

Тел: +359 2 / 4915 970
Факс:+359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com