Други формуляри

Споделете Вашето мнение

Формуляри

Искате да споделите мнение - използайте някой от формулярите тук.

Формуляри, свързани с процедурите за клиентска удовлетвореност,  медиация и предявяване на жалба/възражение:

       Формуляр за обратна връзка

       Заявление за започване на процедура по медиация

       Формуляр за предявяване на жалба/възражение