Компании за потребителско кредитиране

БНП Париба Кардиф и компаниите за потребителско кредитиране.

Компании за потребителско кредитиране

Нашите застрахователни решения са подходящи и за небанкови финансови институции специализирани в потребителското кредитиране.

Новостите в поведението на крайните клиенти, дигитализацията и регулаторните промени движат компаниите за потребителско кредитиране към непрекъснато приспособяване, в обстановката на нарастваща конкуренция и намаляващите темпове на растеж.

За да помогнем на нашите Партньори да отговорят на тези предизвикателства,  ние предоставяме услуги и застрахователни оферти,  целящи непрекъснато развитие на вашата дейност.

Застраховането е ключово предимство за стимулиране на растежа на бизнеса,  повишаване на лоялността на крайните клиенти и запазването им като постоянни клиенти в дългосрочен план.