Банки

БНП Париба Кардиф и банковия сектор

Банки

Работим съвместно с няколко от най-големите банкови институции в България, предлагайки застрахователни решения, адаптирани към нуждите на крайните клиенти.

Благодарение на опита и експертизата които имаме, ние успяваме да предложим най-подходящите индивидуални и групови  продукти на своите Партньори, отговаряйки по този начин на клиентските очаквания.

Внимателно следим развитието на моделите на разпространение на банковите продукти и услуги, напредъка на дигиталните канали,  промяната в клиентските нужди и ролята на клоновата мрежа. Предлагаме ви индивидуален подход, за да развитие успешно своята застрахователна дейност.