Прессъобщение

Резултати на БНП Париба Кардиф за 2020г.

Принос към резултатите на БНП Париба Груп 2020

2020 г. резултати: БНП Париба Кардиф мобилизира целия си ресурс и застана до своите партньори и клиенти, по време на Covid-19 кризата

Резултатите потвърждават стабилния бизнес модел и силния търговски импулс

 

 • Добра устойчивост на бизнес дейностите
 • Силна мобилизация за справяне с предизвикателствата в резултат на здравната криза
 • Динамично развитие на продукти и услуги за клиентите
 • Над 100 нови или подновени партньорства

 

Солидни резултати в условия на безпрецедентна кризисна среда

В обстановка белязана от здравна и икономическа криза, застрахователна компания BNP Paribas Cardif демонстрира отново устойчивостта на своя бизнес модел. Световният лидер в банковото застраховане на кредитополучатели BNP Paribas Cardif успя да приложи своята стратегия за диверсификация и опит в дигиталната сфера, за да преодолее предизвикателствата, пред които бе изправен през 2020г.

 • Нетната печалба преди данъци за 2020 г. е 1,4  милиарда евро, което е спад от 19,5% сравнено с 2019 г. поради световната здравна криза, която повлия чрез увеличен обем на подадени застрахователни претенции и намалена бизнес активност, въпреки по-добрите показатели в края на годината. Важно е да се отбележи, че резултатите от 2020 г. се сравняват с рекордно регистрираните постижения през 2019 г.
 • Брутна записана премия за застрахователната дейност на БНП Париба Груп възлиза на  общо 24,8 млрд. евро, което сравнено с 2019 г. е с 16% по-малко. Брутните записани премии от застраховки намаляват в Латинска Америка, но отбелязват добри резултати във Франция и Азия.

Спестовните продукти продължават доброто си представяне, като през 2020 г. 40% от тях са инвестирани в спестовно инвестиционни продукти.

 • Към 31 декември 2020 г. активите, които компания BNP Paribas Cardif управлява възлизат на 264 милиарда евро. Това представлява увеличение от 1,7% в сравнение с 2019 г. През 2020 г. Застрахователят обяви своя ангажимент за всеобхватна отговорна инвестиционна политика, насочена към дейности с положително екологично и социално въздействие до края на 2024 г. чрез допълнителни 5 милиарда евро. Новите инвестиции в тази сфера през 2020 г. възлизат на 1,2 милиарда евро. Към 31 декември 2020 г. във Франция застрахователят разполага с 42,6 милиарда евро от инвестиционни активи.

Към 31 декември 2020 г. премиите от спестовни застраховки в световен мащаб възлизат на 18 милиарда евро, което сравнено с 2019 г. е спад от 20%. Началото на годината бе белязано от глобалния локдаун и колебливост на пазара. Впоследствие спестовната дейност обаче, отчете добри резултати през последното тримесечие, най-вече в частта на инвестиционните застраховки.

 • Вътрешните пазари (Франция, Италия и Люксембург) регистрират приходи в размер на 14,7 милиарда евро (-15%), включително 9,3 милиарда евро във Франция, където  възстановяването на търговската активност е особено важно.
 • Спестовните приходи на международните пазари (Азия, Латинска Америка и Европа, с изключение на вътрешните пазари), възлизат на 3,3 милиарда евро в края на 2020 г. Този спад от 36%4  се дължи на нестабилността на пазара и на здравната криза, особено в  Азия  (2,4 милиарда евро приход в края на 2020 г.), където Тайван отбелязва добри резултати през 2019 г.

Брутната записана премия в застрахования сегмент е 6,7  милиарда евро, което е намаление само с  3% спрямо 2019 г.

 • Брутните записани премии на вътрешните пазари възлизат на 2,3 млрд. Във Франция бизнесът се увеличи с 4% на 1,6 милиарда евро, което се дължи на доброто представяне на Cardif Libertés Emprunteur и ефектите от стратегията за диверсификация на Застрахователя. Постигнатите резултати от продукта за защита на кредитополучателя се допълват и от развитието на други бизнес инициативи на компанията с Cardif IARD свързани с имуществена застраховка и  застраховка „Злополука“, както и партньорството с Orange за застраховка за защита на лични вещи (застраховка на мобилни устройства срещу щети или кражба).
 • Брутните премии от международните пазари възлизат на 4,4 милиарда евро или спад с  4% спрямо 2019 г. Намалението е ограничено благодарение на ръст на продажбите на продукта защита на кредитополучателя в Япония. За 2020 г. Азия регистрира брутни записани премии от 1 милиард евро в този сегмент, което е увеличение от 10% спрямо 2019 г. Брутните записани премии в Латинска Америка са 1,2 милиарда евро, което бележи спад от 12% спрямо 2019 г., въпреки доброто начало на партньорството със Scotiabank. Продължителните периоди на локдаун, затварянето на търговски обекти и забавянето на икономиката се отразиха на бизнесa в Чили ( - 27%  спрямо 2019 г.), Бразилия ( -7% спрямо 2019 г.) и Аржентина ( -7%).. Европейските страни (извън вътрешните пазари) и нововъзникващите пазари отбелязват спад от 4% спрямо 2019 г. и завършват с брутни записани премии от 2,2 милиарда евро. Бизнесът пострада значително в Испания (-24% спрямо 2019 г.), но се възползва от растежа, генериран от продукта за защита на домашни любимци, създаден за клиенти на Sainsbury's Bank в Обединеното кралство.
 •  

Силна мобилизация за справяне със здравната криза

 

BNP Paribas Cardif мобилизира всичките си звена, за да подкрепи своите клиенти и партньори. Компанията осигури непрекъснатост на бизнес дейността си, благодарение на бързата и гъвкава организация, в синхрон с мащабен преход за работа от вкъщи по целия свят. Във Франция  98% от служителите са били в състояние да работят от дома си по време на здравната криза.

BNP Paribas Cardif  е отпуснала 160 милиона евро в подкрепа на застраховани лица:

 • За да отговори на предизвикателствата на безпрецедентната здравна криза, BNP Paribas Cardif разшири обхвата на условията си за покритие при хоспитализацията, във връзка с Covid 19 пандемия (Италия и Япония) както и покритието на застрахованите лица, дори ако не са били плащани премии по тяхната застраховка (във Франция, Белгия, Италия и Обединеното кралство). За да осигури допълнително покритие във връзка с пандемията, застрахователят промени някои изключващи клаузи във общите си условия.
 • С цел да улесни своите клиенти BNP Paribas Cardif въведе и някои нови услуги. Във Франция например, клиенти с пакет допълнително здравно осигуряване от BNP Paribas Cardif са имали достъп до услугата „Телемедицина“ без допълнителни такси. Застрахователят опрости процедурите си за подаване на щети в много държави, като намали броя на необходимите документи, за предявяване и изплащане на застрахователни претенции. BNP Paribas Cardif също така максимално опрости процеса по одобрение на щети по застраховки „Защита на кредитополучателя“, за да даде сигурност и възможност на клиентите си да продължат своите проекти.

За да подкрепи партньорите си, в отговор на новите нужди на техните клиенти, които станаха особено чувствителни по време на Covid кризата, BNP Paribas Cardif им предложи нови покрития по различни рискове:

 • За да добави нова стойност към своите прoдукти, застрахователят въведе в Латинска Америка онлайн продукт, който защитава живота и здравето за клиенти на партньора Скотиабанк. Тази 100% онлайн оферта включва цялостна екосистема от услуги. Застрахователят създаде и онлайн платформа за „Професионална квалификация“ за застраховани клиенти в Латинска Америка, която включва достъп до над 1500 различни онлайн курсове за редица умения, които ще се търсят в бъдеще, като анализ на данни, изкуствен интелект и уеб програмиране. Тази възможност помага хората да подобрят уменията си и да се подготвят за пазарa на труда, който е в процес на големи трансформации. Проактивната инициатива отразява ангажимента на Застрахователя да увеличи  ежедневната си подкрепа и близост до клиентите в трудни моменти.
 • Същият подход се прилага и в Азия, където Застрахователят включва обезщетение за безработица в застраховането на кредитополучатели, предлагано от Sumitomo Mitsui Trust Bank в Япония, държава, която преди ковид кризaта е имала почти нулева безработица. На няколко европейски пазара (Германия, Италия, Испания, Чехия, Полша и др.) БНП Париба Кардиф разработи разширени покрития при загуба на работа за клиенти на партньора си Volkswagen Financial Services, като интегрира в края на април 2020г. подобрената оферта за финансиране на всички нови или употребявани превозни средства. Това донесе истинско спокойствие за клиентите, а цифрите в края на януари 2021г. в Германия показват, че сключените полици по продуктa вече са около 80 000.
 • За партньора си BNL в Италия, BNP Paribas Cardif добави безплатно две разширени покрития по здравноосигурителната полица на УНИКА. В обхвата на тези промени попадат хора, които след положителен тест за Covid 19 трябва да бъдат хоспитализирани или трябва да останат под карантина.

Стартираха и нови услуги, включително Chatbot за предоставяне на допълнителна информация за притежатели на застрахователни полици, като най-близка локация на медицински заведения, телефонни номера при нужда от спешен медицински екип, както и съвети и подробности за обхвата на застрахователното покритие. Освен това през 2020г. BNP Paribas Cardif активно допринесе за подпомагане на икономическото възстановяване. Компанията инвестира 100 милиона евро в „Инвестиционна Програма за Устойчиво Възстановяване“, ръководена от френските застрахователи и Фонд за гарантиране на депозити, създадени в подкрепа на малкия и среден бизнес в страната зает в сферата на храните, туризма, отдиха, научните изследвания и здравеопазването. Застрахователят взе участие и във Фонд за държавна солидарност, създаден за подпомагане на малките предприятия, като е отпуснал средства в размер на 16 милиона евроКато дългосрочен инвеститор, БНП Париба Кардиф продължи да подкрепя бизнеса и да осигурява финансиране за икономиката. Следвайки вътрешно държавни препоръки застрахователят се присъедини заедно с други инвеститори да задели финансиране и за технологичния бизнес.

БНП Париба Кардиф продължава своето развитие, подкрепено от процесите по цифровизация и диверсификацията 

Подкрепата, която BNP Paribas Cardif оказа на своите клиенти и партньори, както и устойчивата стратегия за преодоляване на кризата бяха възможни благодарение на солидните основи поставени от  Застрахователя. Те са плод на стратегическия план на Кардиф, „Cardif Forward 2020. Той се фокусира основно върху дигитализацията и диверсификацията на географски и дистрибуционни продуктови канали.

Масивната автоматизация се оказа основен актив за застрахователя, при избухването на кризата от Covid-19:

 • Дигитализираните процедури за застраховане във Франция още през 2017 г. дадоха възможност на почти 412 000 клиенти (над 80%) на BNP Paribas Cardif директно онлайн да преминат процедура по одобрение свързана със здравословното състояние. За по-малко от десет минути кандидатите попълват само персонализиран медицински въпросник, за да активират кредитната си застраховка.
 • Подобни инициативи бяха въведени и в други държави по света. В Нидерландия онлайн платформата улеснява сключването на застраховки по кредити, които се разпространяват от брокери в страната. По време на локдауна в Чили онлайн процеса по подаване на застрахователни претенции беше ключова функционалност, тъй като осигури непрекъсната услуга за притежателите на полици. Всички екипи бяха мобилизирани, за да подсигурят пълни функционалности, които да позволят на клиентите онлайн да подават своите искове, да проследяват статуса му и бързо да получат обезщетение. Общо  250 000 искания са обработени през 2020 г.  в Чили при тези изключителни обстоятелства. Този проект подобри нивото на клиентското изживяване в дългосрочен план.
 • Разработката на т.нар. Callbots позволява автоматизирано обработване на често задавани въпроси от застрахованите лица. В Русия например, Callbot опцията може да обработи над 50% от телефонните разговори и да предостави необходимата първоначална информация за покритието по застраховката и др. В Южна Корея, chatbot дава бързи отговори на партньорите 24/7, благодарение на внедрен изкуствени интелект. В Бразилия chatbot ускорява обработката на заявки и искания за информация относно застрахователни покрития и щети. Над 18 700 клиенти са се възползвали от тази услуга през 2020г., а от въвеждането на чатбота през 2018г. са регистрирани над 31 000 заявки.
 • Всички тези иновации в сферата на автоматизацията са факт благодарение на създадената през 2015 г. Лаборатория за данни (Data Lab.).  За да направи застраховането по-достъпно за хората, BNP Paribas Cardif реорганизира този inhouse високотехнологичен и експертен център, използвайки го да създаде по-ефективни и бързи услуги, чрез база от данни. В края на 2020г. около 15 различни страни, в които BNP Paribas Cardif оперира използват тази платформа, а около 30 модела са в производство. Проектите, използващи инструменти, разработени от Лабораторията за данни, ще продължат да се разрастват. Автоматизираната обработка на документи ще бъде въведена в международен план, най-вече при ускоряване на обработването на застрахователни претенции.

Благодарение на диверсификацията и дигитализацията, BNP Paribas Cardif успя да продължи растежа си през 2020 г. и да стимулира много устойчива търговската динамика. Застрахователят подписа или поднови над 100 партньорства през 2020г., отразявайки динамичното развитие на бизнеса. В Латинска Америка BNP Paribas Cardif подписа ново партньорство с Brasilseg и с Financiera Oh, дъщерно дружество на групата за търговия на дребно Inretail в Перу. Застрахователят също така подновява партньорството си с Grupo Aval  в Колумбия. В Азия BNP Paribas Cardif поднови партньорствата си с HNB в Тайван и Citibank в Южна Корея.  

Във Франция, в края на 2020г., BNP Paribas Cardif разширява партньорството си с Welcom', специализирана компания в продажбите на мобилни телефони, която работи с множество телекомоператори. BNP Paribas Cardif застрахова мобилните телефони на клиентите на Welcom срещу кражба или повреда от 2019г. Застрахователят вече осигурява покритие и за други преносими устройства (лаптопи, таблети и др.). Чрез Cardif IARD, BNP Paribas Cardif разшири партньорството си с Matmut. Освен застраховка за дома, през 2020г. стартира и предлагането на спестовна застраховка. Договорът по този продукт влезе в сила от юли 2020г. Очаква се продуктът да бъде предлаган през цялата мрежа на Matmut от юни тази година. Това партньорство в областта на спестяванията ще продължи да се разширява и през 2021г. с въвеждането на индивидуален спестовен план за пенсионери. Продуктът ще стартира това лято само за премиум клиенти, а през 2022г. се очаква да бъде дистрибутиран за масовия сегмент от клиенти. Планира се подписване на договор за животозастрахователен продукт, разработен от Cardif Lux Vie Люксенбург, който също така се предвижда да се разпространява чрез мрежата на Matmut.

Инфографики за 2020 г.  са налични на www.bnpparibascardif.com и www.bnpparibascardif.bg

За БНП Париба Кардиф

Световният лидер в банковото застраховане и застраховане на кредитополучатели. БНП Париба Кардиф играе съществена роля в живота на своите клиенти, като им предоставя богата гама от продукти, които им позволяват да реализират целите си, като същевременно се предпазват от непредвидени събития. Като застраховател, БНП Париба Кардиф работи за положителното въздействие върху обществото и цели да направи застраховането по-достъпно за всички. В един свят, който е дълбоко трансформиран от появата на нови приложения и начин на живот, компанията, дъщерно дружество на BNP Paribas, има уникален бизнес модел, базиран на партньорства. Така БНП Париба Кардиф създава застрахователни решения с повече от 500 дистрибутори на партньори в различни сектори (включително банки и финансови институции, компании от автомобилния сектор, търговци на дребно, телекомуникационни компании, енергийни компании и др.), както и финансови консултанти и брокери, които предлагат продуктите на своите клиенти. С присъствие в 33 страни и силни позиции в три региона – Европа, Азия и Латинска Америка –  БНП  Париба Кардиф е световен специалист в застраховането на физически лица и основен фактор за финансиране на реалната икономика. С близо 8 000 служители по света, БНП Париба Кардиф има брутни записани премии от 24.8 милиарда евро в 2020.


[1] Застрахователен договор за кредитор на БНП Париба Кардиф търгувани от Финансови Съветник