Skip to Content

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ

Подаване на уведомление за настъпило събитие

Предявяване на застрахователна претенция

Заявете своята щета онлайн по всяко време

Уважаеми клиенти и партньори, бихме искали да ви представим актуална информация за процеса по предявяване на застрахователни претенции.

 

Предоставяме различни възможности да изпращате документи във връзка с настъпило застрахователно събитие:

 

 • по електронен път;

 • на хартиен носител - по пощата с обратна разписка или чрез куриер.

 • може да посетите и на място нашия Център за обслужване на клиенти на адрес: гр. София, ул. „Христо Белчев“ 29А, партер.

Изборът е изцяло Ваш.

 

След настъпване на покрит от Общите условия риск, е необходимо да информирате БНП Париба Кардиф България за настъпилото застрахователно събитие. За да предявите застрахователна претенция към БНП Париба Кардиф България, моля следвайте следните стъпки:

 1. Определете вида на настъпилото застрахователно събитие  от "покритите рискове", посочени в застрахователния сертификат;

 2. Проверете дали настъпилото застрахователно събитие отговаря на дефиницията за съответния риск, посочен в Общите Ви условия;

 3. Проверете дали събитието не е част от изключващите клаузи;

 4. Проверете дали застрахователната премия е редовно заплащана, включително  към датата на настъпване на застрахователното събитие;

 5. Свържете се с нас, посредством телефонно обаждане към нашия Контактен център или ни пишете на електронен адрес: cardifbulgaria@cardif.bg. Контактите ни бихте могли да откриете както на сайта, така и в условията по сключения застрахователен пакет.

 6. Комуникирайте с нашия Партньор, при който е сключен застрахователния договор, с цел съдействие за осъществяване на връзка с нас;

 7. Изберете, според типа на настъпилото застрахователно събитие съответния формуляр от списъка по-долу. Във всеки формуляр,  ще откриете детайли какви са необходимите документи за регистрация и оценка на застрахователна претенция.

 8. След попълването и прилагането на необходимия набор от документи, ги изпратете по удобния и избран от Вас начин – чрез куриер / Български пощи или по електронен път: Подробна  Инструкция за предявяване на застрахователна претенция по електронен път.

Заявете своята щета онлайн по всяко време

За Ваше удобство само с няколко клика от комфорта на дома или офиса, можете да регистрирате и предявите застрахователна претенция. Бързо и лесно, вече е възможно.

По-долу бихте могли да изберете уведомлението според вида на настъпилото застрахователно събитие:

     “Временна неработоспособност/ Продължителен болничен” в резултат на злополука или заболяване;

          “Нежелана безработица в резултат на уволнение/ Безработица”;

         “Смърт” в резултат на злополука или заболяване;

         “Болничен престой/ Хоспитализация” в резултат на злополука;

          “Болничен престой/ Хоспитализация” в резултат на зaболяване;

    “Полагане на грижа за болен над 30 дни” в резултат на злополука или заболяване;

        “Трайно намалена или загубена работоспособност над 70%/ Инвалидизация над 70%” в резултат на злополука или заболяване;

    Застрахователно събитие със застрахована дебитна карта;

    Застрахователно събитие със застрахована дебитна карта/кредитна карта;

  “Кражба на застрахована вещ” и „Гаранционна повреда на застрахованата вещ“

   “Кражба”, „Грабеж“ или „Повреда“ със застрахована стока;

    “Защита на дома”;

Документи за предявяване на застрахователни претенция по електронна поща ще бъдат приемани и обработвани само при наличие на електронно подписано уведомление, както е упоменато в приложената инструкция.

Срокът за обратна връзка след получаване на първоначалния набор от документи е до 15 работни дни, считано датата, следваща входирането им. В случай, че бъде установена необходимост от допълнителна информация, срокът се удължава, за което се информира подателя. Законоустановеният срок за вземане на крайно становище е  до 15 работни дни, считано датата на получаване на последния изискуем документ.

При нужда от допълнителна информация, може да се свържете с нашия контактен център на посочените телефони в Общите условия - или на номер 02/49 15 970. За всякакви други въпроси, свързани с информация по сключената застраховка, може да отправяте запитванията си и на email: cardifbulgaria@cardif.com

Get familiar with the claims declaration process towards BNP Paribas Cardif Bulgaria

Често задавани въпроси

Разгледайте отговорите на най-често задаваните въпроси на нашите клиенти. Вярваме, че те ще помогнат и във вашата ситуация.

Научете повече