Ежедневна грижа

Запознайте се с нашите застрахователни решения

Признат професионалист в застрахователните решения

БНП Париба Кардиф предлага нещо повече от застрахователни решения.

Нашата експертиза е основана на дългогодишният ни международен опит и непрекъснат стремеж за развитие. Това ни позволява да предложим широка гама от застрахователни продукти със спестовен или защитен характер,  и услуги, адаптирани към различните нужди и желания на Клиентите. Независимо от тяхната професия и възраст, ниe им предлагаме спокойствие и защита от непредвидени житейски събития.

Възникна грешка при обработка на шаблона.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy115.getLayout(long, boolean, long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy115 object "com.liferay.layout.internal.service.LayoutLocalServiceWrapper@231a4a5c"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${layoutLocalService.getLayout(groupI...  [in template "20097#20123#829699" at line 15, column 89]
----
1<#assign layoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService")/> 
2 
3<div class="rightcolumn-links"> 
4	<h3>${title.getData()}</h3> 
5	<ul> 
6		<#if link.getSiblings()?has_content> 
7			<#list link.getSiblings() as entry> 
8				<#assign entryData =entry.getData()/> 
9				<#if validator.isNotNull(entryData)>				 
10					<#assign entryDataJSON = jsonFactoryUtil.createJSONObject(entryData) /> 
11					<#assign groupId = entryDataJSON.getLong('groupId')/> 
12					<#assign layoutId = entryDataJSON.getLong('layoutId')/> 
13				 
14					<#if layoutId !=0> 
15						<li><a href="${entry.getFriendlyUrl()}">${layoutLocalService.getLayout(groupId, false,layoutId).getName(locale)}</a>				 
16					</#if> 
17				</#if> 
18			</#list> 
19		</#if> 
20		<#list linkOtherFieldSet.getSiblings() as entry> 
21			<#if (validator.isNotNull(entry.pageName.getData()))> 
22				<li><a href="${entry.pageLink.getData()}" target="_blank">${entry.pageName.getData()}</a> 
23			</#if> 
24		</#list> 
25	</ul> 
26</div>