Уведомления за настъпили застрахователни събития

Обща информация

Формуляри за предявяване на застрахователни претенции

За да се възползвате от своята застраховка е необходимо да предявите застрахователна претенция.

За да предявите застрахователна претенция, моля да се запознаете с елетронния процес по предявяване на претенция тук: https://bnpparibascardif.bg/web/bulgaria/online-claim-process:

  1. Определете вида на настъпилото застрахователно събитие  от "покритите рискове", посочени в  застраховката Ви;

  2. Проверете дали настъпилото застрахователно събитие отговаря на дефиницията;

  3. Проверете дали събитието не е част от изключващите клаузи;

  4. Проверете дали застрахователната премия е редовно заплащана, включително  към датата на настъпване на застрахователното събитие;

  5. Свържете се с нас, посредством телефонно обаждане на нашия Контактен център. Номерът за връзка с нас, бихте могли да откриете в условията по сключения застрахователен пакет;

  6. Разпечатайте, според типа на настъпване на застрахователно събитие формуляр от секцията с уведомления. Във всеки формуляр,  ще откриете детайли какви са необходимите документи за регистрация и оценка на застрахователна претенция.

     

Може да изберете съответното уведомление, според типа застраховка, от списъка вдясно.