Застрахователно събитие

Какво е необходимо да направите.

Какво да направим в случай на настъпило застрахователно събитие?

След настъпване на покрит от Общите условия риск, е необходимо да информирате БНП Париба Кардиф България за случая.

За да предявите застрахователна претенция към БНП Париба Кардиф България, е необходимо да следвате следните стъпки:

  1. Определете вида на настъпилото застрахователно събитие  от "покритите рискове", посочени в  застраховката Ви;

  2. Проверете дали настъпилото застрахователно събитие отговаря на дефиницията;

  3. Проверете дали събитието не е част от изключващите клаузи;

  4. Проверете дали застрахователната премия е редовно заплащана, включително  към датата на настъпване на застрахователното събитие;

  5. Свържете се с нас, посредством телефонно обаждане на нашия Контактен център. Номерът за връзка с нас, бихте могли да откриете в условията по сключения застрахователен пакет.

  6. Комуникирайте с нашия Партньор, при който е сключен застрахователния договор, с цел съдействие за осъществяване на връзка с нас;

  7. Изберете, според типа на настъпване на застрахователно събитие от тук: https://bnpparibascardif.bg/web/bulgaria/online-claim-process. Във всеки формуляр,  ще откриете детайли какви са необходимите документи за регистрация и оценка на застрахователна претенция.

  8. След попълването и прилагането на съответния набор от документи, ги изпратите по пощата с обратна разписка или куриер на нашия адрес: гр. София, ПК 1000, ул. Христо Белчев 29А, ет. 1-3, на вниманието на „Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ и „Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ.

Срокът за обратна връзка след входирането на първоначалния набор от документи е 15 работни дни считано датата на входирането им. В случай, че бъде установена необходимост от допълнителна информация, срокът се удължава. Приема се срок за становище в рамките на 15 работни дни, считано датата на получаване на последния изискуем документ.

Вижте и краткото ни видео, което ще Ви преведе през гореописаните стъпки.