Контакти с нас

БНП Париба Кардиф България

Застрахователни претенции

Подаване на Уведомление за настъпила щета по електронен път:

ЛИНК

Контакти с нас във връзка със застрахователни претенции

ул. "Христо Белчев" № 29 А
1000 София
България

Тел: +359 2 / 4915 970
Факс:+359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com