ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ

Подаване на уведомление за настъпило събитие

Предявяване на застрахователна претенция

Уважаеми клиенти и партньори, бихме искали да ви представим актуална информация за процеса по предявяване на застрахователни претенции.

 

 

 

Заявете своята щета онлайн по всяко време

За Ваше удобство само с няколко клика от комфорта на дома или офиса, можете да регистрирате и предявите застрахователна претенция. Бързо и лесно, вече е възможно.

По-долу бихте могли да изберете уведомлението според вида на настъпилото застрахователно събитие:

  “Временна неработоспособност/ Продължителен болничен” в резултат на злополука или заболяване;

     “Нежелана безработица в резултат на уволнение/ Безработица”;

    “Смърт” в резултат на злополука или заболяване;     

    “Болничен престой/ Хоспитализация” в резултат на злополука или зaболяване;

  “Полагане на грижа за болен над 30 дни” в резултат на злополука или заболяване;

  “Трайно намалена или загубена работоспособност над 70%/ Инвалидизация над 70%” в резултат на злополука или заболяване;

    Застрахователно събитие със застрахована дебитна карта/кредитна карта;

  “Кражба на застрахована вещ” и „Гаранционна повреда на застрахованата вещ“

   “Кражба”, „Грабеж“ или „Повреда“ със застрахована стока;

    “Защита на дома”;

Документи за предявяване на застрахователни претенция по електронна поща ще бъдат приемани и обработвани само при наличие на електронно подписано уведомление, както е упоменато в приложената инструкция.

Срокът за обратна връзка след получаване на първоначалния набор от документи е до 15 работни дни, считано датата, следваща входирането им. В случай, че бъде установена необходимост от допълнителна информация, срокът се удължава, за което се информира подателя. Законоустановеният срок за вземане на крайно становище е  до 15 работни дни, считано датата на получаване на последния изискуем документ.

При нужда от допълнителна информация, може да се свържете с нашия контактен център на посочените телефони в Общите условия - или на номер 02/49 15 970. За всякакви други въпроси, свързани с информация по сключената застраховка, може да отправяте запитванията си и на email: cardifbulgaria@cardif.com

Често задавани въпроси

Разгледайте отговорите на най-често задаваните въпроси на нашите клиенти. Вярваме, че те ще помогнат и във вашата ситуация.

Научете повече