КЛИЕНТИТЕ ЗА КАРДИФ

Обратна връзка за нашите продукти и услуги

КЛИЕНТИТЕ ЗА КАРДИФ

В БНП Париба Кардиф България вярваме, че най-точният показател за професионализъм и добре свършена работа е обратната връзка и степента на удовлетвореност на нашите клиенти.

В съответствие с GDPR – регламент (ЕС) 2016/679  регулярно провеждаме проучвания за удовлетвореността на нашите клиенти от предоставените им продукти и обслужване в случай на предявяване на застрахователна претенция. Индексът, с който работим се нарича „Индекс на Клиентска Удовлетвореност“. Той показва колко от нащите клиенти биха ни препоръчали на близки и приятели. Следи се стриктно на местно и групово ниво. И въпреки заложените амбициозни цели, Кардиф България успява дори да надмине очакванията за Клиентска удовлетвореност като 8 клиента от 10 биха ни препоръчали и са удовлетворени от цялостния процес на работа с Кардиф България.  

Чрез измерване на този показател, Кардиф България си гарантира постоянна обратна връзка от своите клиенти, като по този начин в реално време може да реагира и да комуникира с тях, като и да подобрява обслужването и процесите си. 

Фокусът ни винаги е насочен към клиента и благодарение на инициативата ни Гласът на клиента“ на регулярна база се осъществява контакт с всички, от които имаме постъпила обратна връзка и препоръка. 

Чрез проследяване и подобряване на всеки един индекс, се подобрява цялостното качеството на обслужване. Служителите ни получат незабавна обратна връзка как работата им се възприема от клиентите. Партньорите са наясно с проблемните точки и могат да подобрят процеса на продажба. Клиентите са удовлетворени и виждат в наше лице наистина доверен застраховател.

Като иноватори, сме длъжни да се водим от променящия се свят и сме горди, че успяваме във всяко отношение да сме актуални и да вървим напред с мисъл за по-добро и по-сигурно утре за нашите клиенти и партньори.

Споделете ни вашето мнение и обратна връзка

Опитваме се да бъдем по-добри всеки ден. Помогнете ни като ни оцените и дадете вашата обратна връзка за нашите продукти и услуги.От над 2000 клиента, отговорили на нашата анкета, близо 1600 се радват, че точно БНП Париба Кардиф е техния Застраховател и биха ни препоръчали на близки и приятели.