БНП Париба Кардиф България Вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Ако сте клиент на БНП Париба Кардиф България и желаете да подадете жалба или да заявите друго оплакване, моля да се обърнете към вашия обичаен бизнес контакт или към звено „Жалби“ (link to https://bnpparibascardif.bg/kontakti/oplakvaniya)

БНП Париба Кардиф България Вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Ако сте клиент на БНП Париба Кардиф България и желаете да подадете жалба или да заявите друго оплакване, моля да се обърнете към вашия обичаен бизнес контакт или към звено „Жалби“ (https://bnpparibascardif.bg/kontakti)

БНП Париба Кардиф ангажирана в стриктното спазване на приложимото законодателство, както и в прилагане на правилата, заложени в Кодекса на поведение на Групата БНП Париба.Натиснете тук

Вътрешното подаване на сигнали за нарушения е в отговорностите на отдел „Професионална етика“ към функцията за Нормативно съответствие и контрол  в рамките на БНП Париба Кардиф.

Системата за вътрешно подаване на сигнали, която е достъпна на тази страница, Ви позволява да подавате информация за престъпления или нарушения, заплахи или вреди на публичен интерес, нарушения или опити за прикриване на нарушения на приложимото законодателство или нарушение на Кодекса на поведение на Групата БНП Париба.

Подадените сигнали се обработват от независими експерти (референти) в съответствие с приложимото законодателство при спазване на поверителност.

Лицата, които подават сигнали, се ползват от защита срещу ответни действия в съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушение (обн. ДВ №11/02.02.2023г.).

Съзнателното подаване на невярна информация може да изложи лицето на дисциплинарни мерки, административни мерки и отговорност за вреди.

Информацията за защита на личните данни https://bnpparibascardif.bg/zasita-na-licni-danni

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Кой може да подаде сигнал за нарушение чрез този канал?

Сигнали за нарушения чрез този канал могат да се подават от :

-служители и бивши служители; доброволци или стажанти;

-кандидати за работа;

-служители на доставчици или подизпълниели.

Кога мога да подам сигнал?

Когато имате причина да вярвате, че е налице нарушение на действащото законодателство или на Кодекса на поведение на Групата БНП Париба, както и в случай на заплаха или вреда на публичен интерес.

Как да подам сигнал?

Изпратете вашия сигнал на следния електронен адрес: group_assurance_bg__whistle@cardif.com

Може да използвате формуляра, достъпен на тази страница като образец за подаване на сигнали.

Мога ли да остана анонимен?

Не, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушение (обн. ДВ №11/02.02.2023г.) не се разглеждат анонимни сигнали.

Ще получа ли обратна връзка по подадения сигнал?

При получаване на подадения от Вас сигнал ще получите потвърждение за получаване. След това ще получите обратна информация за предприетите действия и резултата от проверката.

Гарантирана ли е поверителност?

Да, подадените сигнали се обработват от лица, които са обучени да спазват поверителност и които предприемат необходимите за това мерки.