НАШАТА МИСИЯ

Какви са приоритетите ни?

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да направим застраховането по-достъпно, като предоставяме стойностни и прозрачни продукти, лесни за разбиране от клиенти и партньори.

Стремим се да допринесем за повишаване на грамотността на хората по отношение на добавената стойност на застраховките и ползите от тях, както и нивото на удовлетвореност от предлаганите продукти и услуги. Ежедневно работим за постигането на тези високи цели като адаптираме съществуващите и лансираме нови иновативни продукти, които ще бъдат все по-важни за хората в днешния дигитализиращ се свят, например застраховки на мобилни устройства и най-вече на информацията в тях. Сред приоритетите ни е пълна дигитализация на всяка стъпка от клиентското преживяване, оптимизиране на документите за сключване на застраховка и предявяване на претенции, повишаване на дела на удовлетворените претенции, като цел за компанията ни е 8 от 10 претенции да бъдат одобрени, улесняване на контакта с клиентите и подкрепа по време на целия живот на застраховката-от сключването до нейния край или изплащането на обезщетение.