Защита на плащанията

Покрива вноските по кредита Ви в случай на непредвидени събития

Защита на кредитополучателите

Ние предоставяме застраховка, която осигурява спокойствие на хората и техните семейства, които реализират своите планове чрез използване на кредитни продукти.

Най-разпознаваемият продукт на БНП Париба е „Защита на плащанията“. Ако клиент изтегли кредит за покупка на нова кола, апартамент, ремонт на дома или закупи телефон на изплащане, но нещо се обърка и изгуби доходите си или се разболее тежко, в резултат на което излезе в продължителен болничен, вноските по кредита ще бъдат изцяло или частично покрити от Кардиф, докато възстанови нормалния си начин на живот.

Гордеем се, че класацията на Finnacord нарежда БНП Париба Кардиф като застраховател N1 на кредитополучатели в Света!

 ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕШ ,,ЗАЩИТА НА ПЛАЩАНИЯТА'' ОТ КАРДИФ БЪЛГАРИЯ?

 • Бърз, лесен и достъпен процес

Фокусирахме се върху изграждането на клиентски ориентиран процес по сключването на застраховката, присъединяване към програмата и възможност за изцяло дистанционно предявяване на застрахователни претенции.

 • Без допълнителни изисквания* 

Без необходимост от предоставяне на допълнителни документи.

 • Иновативни рискове

Вървим смело напред и създаваме иновативни решения, които да отговорят на постоянно променящия се свят, в който живеем. По този начин гарантираме позицията си на отговорен застраховател, предоставящ продукти с висока добавена стойност, които да отговарят на нуждите на клиентите.

 • Атрактивни ценови условия

Нашите ценови предложения са съобразени с включените рискове, покрития и обезщетения. Считаме, че всеки би могъл да си позволи да застрахова задълженията си. Мисълта днес е спокойствие на разума цена утре.  

*Застраховката се сключва с подписването само на застрахователната полица, Oбщи условия и в определени случай /в зависимост от размера на кредита/ се попълва документ удостоверяващ медицинското състояние на клиента, които в своята съвкупност представляват застрахователния договор.

 КАКВИ РИСКОВЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА ,,ЗАЩИТА НА ПЛАЩАНИЯТА“

В зависимост от избора на застрахователен пакет към съответната застрахователна програма, покритията могат да бъдат част или в следната цялост:

 • Трайно намалена/загубена нетрудоспособност в резултат на злополука или заболяване;
 • Временна неработоспособност/продължителен болничен в резултат на злополука или заболяване;
 • Безработица;
 • Хоспитализация в резултат на злополука или заболяване;
 • Загуба на живот в резултат на злополука или заболяване;
 • Полагане на грижа за болен член от семейството - в резултат на злополука или заболяване;

 ПОВЕЧЕ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА ,,ЗАЩИТА НА ПЛАЩАНИЯТА"

Застраховка „Защита на плащанията“ предоставя на Клиентите добавена стойност към всеки един потребителски, ипотечен или стоков кредити, кредитни карти както и кредити за микро и малки предприятия. Със  застраховка „Защита на плащанията“, кредитополучателя й може да осигури редовното плащане на своето месечно задължение по кредита за определен период от време, а в случай на  настъпила постоянна нетрудоспособност или фатален изход, Застраховката ще покрие цялото остатъчно задължение.

 РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА ,,ЗАЩИТА НА ПЛАЩАНИЯТА"

При възникване на събитие по застрахователна програма "Защита на плащанията" застрахователят изплаща обезщетение, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие и определените лимити съгласно Общите условия по сключения застрахователен договор;

 КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ В СЛУЧАЙ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?                                                         

 • В срок до 3 работни дни от настъпване на събитието се свържи с Кардиф България на телефон 02/ 491 58 70 или на cardifbulgaria@cardif.com

Заявете своята щета онлайн

Какво да правим в случай на застрахователно събитие и предявяване на претенция?

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ

Свържете се с нас

Изберете най–удобния за Вас начин за връзка с БНП Париба Кардиф България по телефон или по електронен път.

Контакти