Прессъобщение

Проучване на BNP Paribas Cardif, свързано с превенция по време на кризисна ситуация

Проучване на BNP Paribas Cardif, свързано с превенция по време на кризисна ситуация

BNP Paribas Cardif публукува резултатите от проведеното проучване относно въздействието на кризата, свързана с Covid-19 във Франция и по света.

• Наблюдава се повишаване на опасенията, свързани със здравето и със загубата на доходи в световен мащаб;
Наблюдават се различия сред по-младата възрастова аудитория и жените във Франция;
Наблюдава се силно въздействие по отношение на жизнения стандарт и способността за планиране на бъдещето;
Наблюдава се повишено чуство за уязвимост към рискове;
Повечето анкетирани французи смятат, че това ще бъде трайна криза

Застрахователят BNP Paribas Cardif е извършил обширно проучване на общественото мнение, обхващащо 21 000 души в 21 държави, на три континента (Европа, Южна Америка и Азия), за да се оцени както въздействието на кризата Covid-19, така и нуждите(1) от лична защита. Онлайн проучването включва някои въпроси, зададени по-рано, по време на проучването(2), през 2019г. с експертната в областта компания Ipsos.

 

Опасенията нарастват по целия свят


Проучването, проведено през 2019г. от BNP Paribas Cardif, разкри, че двете основни притеснения на хората са свързани със заболявания и загубата на доходи. Не е изненадващо, че Covid-19 значително е увеличил тези опасения: 76% от анкетираните хора по целия свят са заявили, че се притесняват за здравето си (+5 точки спрямо 2019г.) и 76% от възможната загуба на доходи (+4 точки). Това представлява осезаемо увеличение само за две години. Има обаче големи различия между географските региони.Преди здравната криза Латинска Америка беше регионът, където чувството за уязвимост беше най-високо. Регионът е засегнат значително (увеличаване на броя на случаите на Covid-19, нарастване на безработицата), в резултат на което се увеличават и страховете по отношение на заболяването (86%, +8 точки в сравнение с 2019 г.), както и способността да се поддържат доходи (87%, +5 точки).
В Азия опасенията за загуба на доходи и сериозни заболявания също се увеличиха значително: 79% от анкетираните се притесняват от загубата на доходи (срещу 72% през 2019 г.). Делът на населението, който се притеснява да не се разболее също се е увеличил с 8 пункта (77%) само за две години. Европейците са относително уверени, значителни различия се наблюдават във
Франция Кризата с Covid-19 изглежда е оказала минимално въздействие върху нивото на безпокойство сред европейците. Доверието остава относително устойчиво във Франция, Белгия, Обединеното кралство, Германия, Швеция и Чешката република, както към здравни проблеми (въпреки понякога много високите нива на смъртни случаи, свързани с Covid-19), така и към икономически фактори. Тази тенденция може да се обясни с политиките на държавна подкрепа в тези страни, които спомогнаха за ограничаване нарастването на безработица и за смекчаване на въздействието от кризата.
Във Франция списъкът с теми, които пораждат безпокойство, и интензивността на тези притеснения не са се променили много през последните две години. Най-малко 60% от французите цитират седем потенциални събития, които ги тревожат: сериозно заболяване (67%, +1 точка спрямо 2019 г.), загуба на доход (65%, -1 точка), злополука (65%, +3 точки ), смърт (64%, същото като през 2019 г.), хронично заболяване (61%, -1 точка), хоспитализация (60%, +3 точки) и загуба на автономност (60%, -2 точки).
Въпреки това се появяват известни различия между различните категории респонденти. По-младите анкетирани (18-24) са особено притеснени от безработицата (62% от по-младата възрастова група в сравнение с общата средна стойност от 50%) или загубата на доход (70% за по-младата група срещу 65% за французите като цяло). Жените също са значително по-загрижени по отношение на няколко елемента: 69% от тях се тревожат за загуба на приходи (срещу 62% от мъжете) и 68% за смъртта (срещу 59% за мъжете).
Парадоксалното е, че елементите, за които французите са по-притеснени, отколкото преди две години, не са свързани със здравната криза и фигурират в долната половина на класацията: кражби и повреди на автомобили са с нарастваща тенденция 52%, +6 точки спрямо . 2019 г.) и страхът от природни бедствия нараства повече от всяко друго безпокойство, +8 точки (48%) само за две години. Следователно ефектите от пандемията изглеждат много показателни за избягване на риска като цяло.


Основни финансови последици
В световен мащаб обхватът на кризата не само разкри нови заплахи, но също така оказа конкретно влияние върху ежедневието способността на хората да правят планове. Три четвърти от анкетираните казват, че са претърпели поне една неблагоприятна финансова последица в резултат на пандемията. 59% са претърпели загуба на доход, а 44% е трябвало да отложат или отменят планирана покупка. Не е изненадващо, че политиките за държавна подкрепа за компенсиране на загубата на доходи изиграха важна роля. Ефектите от кризата са "омекотени" за хората в страни със стабилни системи за социална помощ. Латинска Америка е континентът, който е най-силно засегнат. Девет от десет латиноамериканци са понесли поне едно негативно финансово последствие от пандемията. Загубата на доходи е накарала между шест и седем души от десет да анулират или отложат голяма покупка. Преди всичко значителен процент от населението (30 до 40% и до 54% в Колумбия) се е оказало или очаква да има проблеми с плащането на сметки.
В Азия, въпреки че нивата на безработица остават ниски, финансовото въздействие на кризата е съвсем реално. Индия е страната, която е най-силно засегната: девет от десет души са видели спада на доходите си, което води до затруднения при плащането на сметки за половината от тях. В Китай 87% от анкетираните са претърпели спад в доходите. В Япония, Южна Корея и Тайван от 60 до 75% от анкетираните са претърпели загуба на доход и от 30 до 40% от тях е трябвало да отменят голяма покупка, в сравнение с 62% в Китай и 71% в Индия.
В Европа, мнозинството от анкетирани в Полша, Русия и Турция е трябвало да отложат или отменят покупки (77% от анкетираните в Русия например) и значителен брой от тях са имали проблеми с плащането на сметките си (41% в Турция , например). Във Франция 40% от анкетираните казват, че са претърпели загуба на доходи в резултат на кризата, през по-голяма част от времето поради временно намаляване на работното време или заплата. Малък процент (10%) казват, че изпитват проблеми с плащането на сметки. Ситуацията е оказала влияние върху тяхната готовност да правят планове: почти 4 от 10 френски респонденти (39%) са отложили или анулирали плановете за големи покупки.Това явление може да има сериозни дългосрочни последици, тъй като французите очакват трайна криза: над половината (57%) от французите, участвали в проучването смятат, че равнището на безработица няма да се върне към нивата преди Covid-19 в продължение на поне три години. Това мнение се равнява с 48% за всички европейци.


Основно въздействие върху желанието да се правят бъдещи планове
Готовността за поемане на рискове, особено финансови, естествено е повлияна и има отражение върху поведението на хората към кредитирането. В световен мащаб процентът на кредитополучателите, които са срещнали проблеми с изплащането на заеми, се е увеличил, достигайки особено високи нива в Латинска Америка (58%) и Азия (46%). Настоящите обстоятелства накараха хората да коригират своите планове. В световен мащаб процентът на хората, желаещи да вземат заем за покупка на имот, е спаднал с 13 пункта (60% през 2021 г. при 73% през 2019 г.). Потребителският кредит също отбеляза рязък спад: само 46% от анкетираните биха закупили автомобил на кредит (-11 пункта в сравнение с 2019 г.) и 21% биха прибегнали до кредит, за да отидат на почивка (-9 пункта спрямо 2019 г.). От друга страна, нарастващият дял от населението (44%, +4 точки спрямо 2019 г.) споделят, че биха взели заем за медицинско лечение, особено в Латинска Америка (65% от анкетираните, +12 точки срещу 2019г.). Готовността за финансиране на образование или обучение със заеми също се увеличила (37% срещу 33% през 2019 г.). Във Франция закупуването на имоти остава основната мотивация за теглене на заем, но само 58% от французите спорелят подобни планове през 2021 г. (-18 точки спрямо 2019г.). Въпреки че французите остават по-склонни да изтеглят заем за закупуване на автомобил от европейските си съседи (51% срещу 46%), тази цифра рязко намалява (-11 пункта спрямо 2019г.). Французите също изглеждат много сдържани по повод тегленето на заем, за целите създадаването на собствена компания. По-малко от една трета (30%) казват, че биха направили това, което е с 12 точки спад в сравнение с 2019г.


Необходимост от промени в защитата, в зависимост от политиките за държавна
помощ

Парадоксално в този период на криза, проучването разкрива, че малко повече хора, отколкото през 2019г., споделят, че са „добре защитени“, ако е необходимо да се изправят срещу непредвидени обстоятелства (+3 точки спрямо 2019 г.). Въпреки това търсенето за повишена защита е изключително важно във всички региони, тъй като тя е съобразена с разпознаването на рисковете. В Латинска Америка по-голяма част от хората казват, че са по-добре защитени, отколкото през 2019 г. (47%, +7 точки спрямо 2019 г.). Хората обаче изразиха необходимост от по-голямо покритие, особено в случай на сериозно заболяване, злополука или хоспитализация. Тази тенденция е особено силна в Колумбия, Перу и Мексико.
В Азия настроението, свързано с добра защита е различно, в зависимост от държавата. То е значително високо в Индия, където близо половината от анкетираните (49%) смятат, че са „много добре защитени“; подкрепата на семейството може да обясни това възприятие. В региона има силно желание за повишена защита, въпреки че приоритетите се променят от една държава в друга. Хората в Европа признават, че се възползват от държавните политики и системи за защита. По-голяма част от населението (67%) се чустват добре защитени, увеличение с 5 точки спрямо 2019г. Само малка част от европейците споделят, че се чустват "много добре защитени".
Повечето от французите вярват, че са добре . защитени, за разлика от 2019г. (75% през 2021г. спрямо 68% през 2019г.). Само 10% се чустват "много добре защитени". Тук отново има разлики между категориите анкетирани: 27% от жените не се чувстват достатъчно защитени, в сравнение с 23% от мъжете. Освен това се появява повишена информираност за определени рискове: 34% от французите биха искали по-добра защита срещу загуба на автономия (спрямо 24% средно за Европа) и почти една четвърт от анкетираните (23%) биха искали да бъдат по-добре покрити в случай на природни бедствия (+4 точки спрямо 2019г.).


Специален фокус върху риска от безработица
По света рискът от безработица заслужава специално внимание, защото обуславя цялостното усещане за това колко добре се чувстват защитените хора. На глобално ниво безработицата се нарежда на трето място в списъка на областите, където хората биха искали по-добра защита, след болестите и инцидентите. Специфичните нужди се променят спрямо различните държави в зависимост от нивата на безработица и държавната защита в политиката.

Хората в латиноамериканските страни искат по-добра защита срещу безработица (57% от анкетираните например в Колумбия). Въпреки че принципно търсенето на защита срещу безработица не е толкова много в Азия, в този регион най-силно нараства търсенето за защита срещу безработица, увеличавайки се с 9 пункта само за две години. В Япония 35% от анкетираните биха искали по-добра защита в случай, че загубят работното си място, което се равнява на увеличение с 12 точки в сравнение с 2019г. В Европа имаше значителни разлики между страните, в които има силно търсене на защита срещу безработица, като Испания (46%, +9 точки), Чехия (44%, +9 точки) и Полша (43%, +7 точки) и тези, при които търсенето е по-слабо, като Франция (26%), макар и разбираемо остава по-високо от това в Германия (19%). Инфографика, показваща резултатите от проучването, е достъпна на bnpparibascardif.com.

За BNP Paribas Cardif
Световният лидер в банковите застрахователни партньорства(3) и застраховките на кредиторите(4), BNP Paribas Cardif играе съществена роля в живота на своите клиенти, като им предоставя решения за спестявания и защита, които им позволяват да реализират целите си, като същевременно се предпазват от непредвидени събития. Като ангажиран застраховател, BNP Paribas Cardif работи, за да има положително въздействие върху обществото и да направи застраховането по-достъпно. В свят, който е дълбоко трансформиран от появата на нови употреби и начин на живот, компанията, дъщерна компания на BNP Paribas, има уникален бизнес модел, закрепен в партньорства. Съвместно създава решения с повече от 500 дистрибутори партньори в различни сектори (включително банки и финансови институции, компании от автомобилния сектор, търговци на дребно, телекомуникационни компании, енергийни компании, наред с други), както и финансови съветници и брокери, които предлагат продуктите на техните клиенти. С присъствие в 33 държави и силни позиции в три региона Европа, Азия и Латинска Америка BNP Paribas Cardif е световен специалист по лични застраховки и допринася за финансирането на реалната икономика. Застрахователят e с близо 8000 служителя в световен мащаб, BNP Paribas Cardif има брутни записани премии от €24.8 милиарда през 2020г.
Следете последните новини за BNP Paribas Cardif на
Прессъобщение, контакти:
Valérie Oberlin 07 60 13 49 12 valerie.oberlin@bnpparibas.com
Marion Saraf 06 80 93 40 40 marion.saraf@bnpparibas.com
Laure Berkovits 06 99 31 36 92 laure.berkovits@bnpparibas.com
Sophie Le Blévec - 06 65 88 38 39 - sophie.s.leblevec@bnpparibas.com
(1) Методология: Проучването е проведено между 4 януари и 29 януари 2021 г., обхващащо представителна извадка от лица на възраст над
18 години, отговорни за решенията в домакинството относно финансови продукти и услуги (банкиране и застраховане). Възрастовите
граници се различават по държави: 65 в Европа (с изключение на Турция: 50), 59 в Латинска Америка (с изключение на Перу: 55), 55 в Азия
(с изключение на Китай: 50). Проведени са 21 000 интервюта (1000 интервюта за държава). Квотите бяха приложени, за да се осигури
представителна извадка във всяка държава по възраст, пол и регион. В Русия бяха приложени конкретни квоти (въпроси в определени
градове). Онлайн проучване на панела Ipsos. Агностичен въпросник на устройството. Въпросникът може да бъде попълнен онлайн (чрез
компютър, таблет или смартфон). Данните се обработват по 3 критерия: пол, възраст и регион. Резултатите се анализират в световен
мащаб, по географски регион и след това по държава.
(2) Проучване на BNP Paribas Cardif, проведено с Ipsos през април 2019 г. с извадка от 26 000 души в 26 държави на 3 континента .
(3) Източник: Finaccord 2018
(4) Източник: Finaccord 2020