Skip to Content

ЗАЩИТА НА ДОМА

БНП Париба Кардиф България стартира предлагането на иновативна застрахователна програма „Защита на Дома“.

ЗАЩИТА НА ДОМА

Най-новият продукт от нашето портфолио ще защити не само домашното имущество на нашите клиенти, но и личните им вещи, които ежедневно използват дори и извън дома си.

                                     

 

 ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕШ ,,ЗАЩИТА НА ДОМА'' ОТ                     КАРДИФ БЪЛГАРИЯ?

 • Бърз, лесен и достъпен процес

Фокусирахме се върху изграждането на клиентски ориентиран процес по сключването на застраховката, присъединяване към програмата и възможност за изцяло дистанционно предявяване на застрахователни претенции.

 • Без допълнителни изисквания* 

Без необходимост от предоставяне на допълнителни документи на застрахования имот, опис и остойностяване на имущество и самоучастие или други ограничения в покритията. 

 • Иновативни рискове

Вървим смело напред и създаваме иновативни решения, които да отговорят на постоянно променящия се свят, в който живеем. Именно затова предлагаме защита не само на имуществото, което се намира във Вашия дом, но също защитаваме и любимите Ви лични вещи, които всекидневно използвате дори и извън дома си.  

 • Атрактивни ценови условия

Нашите ценови предложения са базирани на специално проведено за целта проучване между 200 реални потребителя. Независимо един от друг, те са оценили нашето предложение на база включените рискове, покрития и обезщетения. Считаме, че нашето предложение „Защита на дома“ е възможно най-добрата комбинация между продукт и цена и заставаме отговорно пред своите клиенти.

 

*Застраховката се сключва с подписването само на застрахователната полица и Oбщи условия, които в своята съвкупност представляват застрахователния договор.

 

 КАКВИ РИСКОВЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА                    „ЗАЩИТА НА ДОМА“?

 • Рискове, свързани с имущество в случай на: природни бедствия, теч от валежи, изтичане на течности, вандализъм, токов удар, авария на уреди и инсталации, кражба чрез взлом;

 • Рискове, свързани с пълна или частична повреда на стъкла;

 • Рискове, свързани с кражба или грабеж на лични вещи: вещи служещи за комерсиални цели или за упражняване на професия, електронни и оптични устройства, пари в брой, ценности, вещи с особена стойност, които се намират на територията на имота или носите със/върху себе си;

 • Рискове, свързани с кражба и грабеж на детска или инвалидна количка;

 • Риск, свързан с разходите по заместващо настаняване при невъзможност жилището да се обитава поради настъпило събитие

 

  ПОВЕЧЕ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА ,,ЗАЩИТА НА ДОМА"

 • Застраховката за дома, е специално създадена, за да отговори на клиентското очакване и изискване за продукт, защитаващ Вашия дом. Включените покрития и рискове в обхвата й защитават не само имущество, но и лични вещи, като от покритията могат да се възползват и членове на семейството. Предоставена е възможност да бъде застраховано имущество, като не е лична собственост. По този начин лесно можете да защитят свои близки, роднини и приятели.
 • Място на застраховката е Жилище и прилежащия към него Поземлен имот. 

 

 РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА               ,,ЗАЩИТА НА ДОМА"

 • При възникване на събитие по застрахователна програма "Защита на дома" получавате лично парично обезщетение, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие и определените максимални лимити и подлимити;

 

 КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ В СЛУЧАЙ         

         НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?    

                                                            

 • В срок до 3 работни дни от настъпване на събитието се свържи с Кардиф България на телефон 02/ 491 58 74 или на cardifbulgaria@cardif.com
 • В срок до максимум 48 часа от момента на установяване на събитие, свързано с риска Кражба или Грабеж, се свържи с Кардиф България на телефон 02/ 491 58 74 или на cardifbulgaria@cardif.com.

Заявете своята щета онлайн

Какво да правим в случай на застрахователно събитие и предявяване на претенция?

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ

Свържете се с нас

Изберете най–удобния за Вас начин за връзка с БНП Париба Кардиф България по телефон или по електронен път.

Контакти