Skip to Content

Защита на плащанията

Покрива вноските по кредита Ви в случай на непредвидени събития

Защита на кредитополучателите

Ние предоставяме застраховка, която осигурява спокойствие на хората и техните семейства, които реализират своите планове чрез използване на кредитни продукти.

Застраховка „Защита на кредитополучателите“, или позната още като „Защита на плащанията“, е най-разпознаваемото застрахователното решение на  БНП Париба Кардиф. Застраховката осигурява спокойствие и закрила на кредитополучатели, които ползват кредитни продукти, отпуснати от банки  или компании за потребителско кредитиране. При настъпването на някои непредвидими събития, като например временна или постоянна нетрудоспособност, безработица или фатален изход в следствие на злополука или заболяване, кредитополучателят би могъл да загуби регулярния си  доход и това да повлияе неблагоприятно върху възможността да обслужва редовно погасителните вноски по кредита си. Със  застраховка „Защита на плащанията“, кредитполучателя й може да осигури редовното плащане на своето месечно задължение по кредита за определен период  от време, а в случай на   настъпила постоянна нетрудоспособност или фатален изход, Застраховката ще покрие цялото остатъчно задължение.

Гордеем се, че според класацията на Finnacord, БНП Париба Кардиф е застраховател N1 на кредитополучатели в Света!

Застраховка „Защита на кредитополучателите“ предоставя на Клиентите добавена стойност към всеки един потребителски, ипотечен или стоков кредити, кредитни карти както и кредити за микро и малки преприятия.

Застрахователна програма "Защита на кредитополучателите"

Запознайте се с Димитър и застрахователна програма "Защита на кредитополучателите"