Skip to Content

Day to day care

We bring peace of mind and improve the quality of life of our Customers

Our Expertise

Нашия дългогодишен интернационален опит и непрекъснат стремеж за удовлетворение на нуждите и желанията на клиентите ни позволяват да предложим широк спектър от продукти и услуги с висока добавена стойност на нашите партньори, което неминуемо води до устойчиво бизнес развитие, стабилни партньорски взаимоотношения и лоялност от страна на крайните клиенти.

Удовлетворението на партньорите и съвместните ни клиенти е от първостепенен приоритет. Ето защо, нашата концепция за продуктите и услугите, които предлагаме, се основава на професионален и индивидуален подход към всеки партньор и специална грижа за крайния клиент. Като част от цялостната ни концепция за обслужване и развитие, нашитят екип предлага съдействие във всеки един момент -  от създаването на застрахователния продукт до осигуряването на бързо и лесно обслужването на крайния клиент.

Разработване на продукти

Прилагаме индивидуален подход при създаването на застрахователни продукти, работим в тясно сътрудничество и съгласуваме действията си с партньорите ни, за да отговорим както техните очаквания, така и на тези на крайните клиенти, и да осигурим постигането на поставените цели и резултати.

Маркетинг

Нашите експерти могат да съдействат при разработването на стратегии за продажба и реализация на продуктите включително в подготовката на мотивационни програми, промоционални кампании и маркетинг материали като черпят от нашия ноу хау и предложат решения резултат от доказан и  дългогодишен опит.

Бихме могли да съдействаме и за развитието на алтернативни канали на дистрибуция, както и да работим в насока  на след продажбени услуги.

Обучение на персонала

Компанията е ангажирана в обучението на служителите на своите партньори, както и в изграждането на ефективни концепции на програми за подобряване на продажбените процеси, мотивация на служителите и проследяване на резултатите.