Skip to Content

БНП Париба Кардиф

Медия център

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗАЩИТА МАКС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗАЩИТА МАКС

Уважаеми Клиенти, информираме Ви, че са налице промени, свързани със сроковете за уведомяване при настъпило събитие по рискове, касаещи застраховани стоки, включени към застрахователна програма „Защита Макс“.

 

Същите са, както следва: За рисковете Защита на покупката при случайно пълно повреждане на застрахованата стока и Защита на стоката

  • при случайно пълно или частично повреждане на застрахованата стока срокът за уведомяване е удължен от 24 часа на до 3 работни дни от узнаването за настъпване на събитието
  • в случай на кражба или грабеж – до 48 часа от узнаването за настъпване на събитието.