Skip to Content

Новини

Новини от БНП Париба Кардиф и БНП Париба Кардиф България

Как да защитите здравето и безопасността си на работното място

19.04.2021

BNP Paribas Cardif & MediGuide

 

 

На 28 април отбелязваме Световния ден за Здраве и Безопасност на работното място. Съвсем естествено Ковид - 19 засилва притесненията на много от нас относно нашето здраве и безопасност, особено за тези, които работят в сектори като здравеопазване, търговия на дребно, производство, както и всяка друга сфера и индустрия, в която е невъзможна работата от вкъщи като опция.

Оставайки настрана Ковид-19, болестите и инцидентите биха могли да се случат също толкова лесно във вкъщи, в офис или във фабрика. Ако сте диагностицирани със заболяване, ако претърпите злополука или сте ранени, стъпките, които предприемате, непосредствено след събитието, могат да окажат голямо влияние върху вашето възстановяване и работоспособност. В случай на заболяване или нараняване, се възползвайте от Второ Медицинско Мнение, за да потвърдите, че поставената вече диагноза е правилна, както и че всички възможни варианти за лечение са обмислени.

 
                                                   
 
Искате да кажете, че не бива да се доверявам на моя доктор?
 

Второто медицинско мнение не е свързано с подлагане под съмнение на становището от Вашия лекар. Всъщност - обратното. Повечето лекари са съгласни, че второто мнение има добавена стойност и демонстрира добра медицинска практика. Второто медицинско мнение разглежда всички възможни варианти и планове за лечение въз основа на последните клинични доказателства.

 

Скорошна история от реалния живот
Един от нашите членове, мъж на 30 години, започва да изпитва мъчителни болки в гърба, простиращи се до левия му крак, включително процес на изтръпване в дясна пета. Диагностициран е с дискова херния и стеноза в лумбалния отдел на гръбначния стълб (това е стесняване на гръбначния стълб в долната част на гърба). Неговият лекуващ екип препоръчва операция на гърба с цел облекчаване на болката и изтръпването. Като се има предвид риска в резултат на хирургичната интервенция и изчисленото 6-месечно време за възстановяване (вероятно и още допълнителни 6 месеца, ако има странични ефекти), той може потенциално да е неработоспособен до 12 месеца.

Притеснен за предстоящата операция и необходимостта от продължително време за възстановяване, той решава да се свърже с MediGuide. Целта му е да разбере повече за възможностите свързани с лечението. Осъществява контакт с медицинска сестра, която провежда клиничен прием по телефона, подписва формуляр за медицинско съгласие, а MediGuide прави всичко останало

Специалистите по ортопедия и неврология получават медицинските данни, които MediGuide им изпраща от името на члена. Те преглеждат целия набор от документи по случая. Въпреки, че са съгласни с поставената диагноза, препоръчват промяна в плана на лечението. Становището им е, че заболяването не налага хирургичната интервенция. Вместо това препоръчват продължителна физиотерапия с целеви упражнения за укрепване на сърцевината и кръста. Пациентът се успокоява в резултат на получената от MediGuide препоръка. Шест месеца по-късно той съобщава за значително подобрение и намаляване на болката и изтръпването, в резултат на само 1 месец работа с целеви упражнения.

Какво трябва да направя?

 

Ако вече сте диагностицирани с медицинско състояние, независимо дали е в резултат от нараняване или заболяване, свържете се с MediGuide днес. Нашата медицинска услуга за второ мнение е достъпна напълно БЕЗПЛАТНО, като част от вашата застрахователна програма. Необходимо е само телефонно обаждане, за да започнете процедурата по втора медицинска оценка. Ще бъде назначена една от медицинските сестри на MediGuide, която ще Ви води през целия процес.

Обадете се на 008002100020 или за повече информация посетете нашият уеб сайт www.mediguide.com/bg/cardif.

 

Световният ден за „Здраве и Безопасност на работното място“ служи за повишаване осведомеността за превенция и предотвратяване на трудови злополуки и болести в световен мащаб.

                                                                               

 
 


  

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21.01.2021

Принос към резултатите на БНП Париба Груп 2020

                                       

2020 г. резултати: БНП Париба Кардиф мобилизира целия си ресурс и застана до своите партньори и клиенти, по време на Covid-19 кризата

 

Резултатите потвърждават стабилния бизнес модел и силния търговски импулс

 

 • Добра устойчивост на бизнес дейностите
 • Силна мобилизация за справяне с предизвикателствата в резултат на здравната криза
 • Динамично развитие на продукти и услуги за клиентите
 • Над 100 нови или подновени партньорства

 

 
 

"Необходимостта от защита сред нашите клиенти и партньори се увеличи в резултат на пандемията, свързана с Covid19. Положихме усилия, за да отговорим на това предизвикателство още от самото начало на кризата, като наблегнахме на взаимоотношенията си и непрекъсната динамиката, свързана с адаптиране към ситуацията, като създадохме нови оферти, нови услуги и нови преживявания за клиентите, за да направим застраховането по-достъпно. Това означава по-разбираеми застрахователни продукти, по-приобщаващи и по-лесни за използване", казва Ренод Думора, главен изпълнителен директор на BNP Paribas Cardif.

 

 "Необходимостта от защита сред застрахованите и   партньорите ни се увеличи в резултат   на пандемията, свързана с Covid19Положихме усилия, за да отговорим на това предизвикателство   от самото начало на кризата, като подчертахме   преките и близки отношения, както и непрекъсната   динамиката, свързана с адаптиране към ситуацията,   като създадохме нови оферти, нови услуги и нови   преживявания за клиентите, за да направим   застраховането по-достъпно. Това означава по-лесно разбиране на застраховката, по-приобщаваща и по-лесна за   използване", казва  Ренод Думора, главен изпълнителен директор на БНП Париба Кардиф.

  

Солидни резултати в условия на безпрецедентна кризисна среда

В обстановка белязана от здравна и икономическа криза, застрахователна компания BNP Paribas Cardif демонстрира отново устойчивостта на своя бизнес модел. Световният лидер в банковото застраховане на кредитополучатели BNP Paribas Cardif успя да приложи своята стратегия за диверсификация и опит в дигиталната сфера, за да преодолее предизвикателствата, пред които бе изправен през 2020г.

 • Нетната печалба преди данъци за 2020 г. е 1,4  милиарда евро, което е спад от 19,5% сравнено с 2019 г. поради световната здравна криза, която повлия чрез увеличен обем на подадени застрахователни претенции и намалена бизнес активност, въпреки по-добрите показатели в края на годината. Важно е да се отбележи, че резултатите от 2020 г. се сравняват с рекордно регистрираните постижения през 2019 г.
 • Брутна записана премия за застрахователната дейност на БНП Париба Груп възлиза на  общо 24,8 млрд. евро, което сравнено с 2019 г. е с 16% по-малко. Брутните записани премии от застраховки намаляват в Латинска Америка, но отбелязват добри резултати във Франция и Азия.

Спестовните продукти продължават доброто си представяне, като през 2020 г. 40% от тях са инвестирани в спестовно инвестиционни продукти.

 • Към 31 декември 2020 г. активите, които компания BNP Paribas Cardif управлява възлизат на 264 милиарда евро. Това представлява увеличение от 1,7% в сравнение с 2019 г. През 2020 г. Застрахователят обяви своя ангажимент за всеобхватна отговорна инвестиционна политика, насочена към дейности с положително екологично и социално въздействие до края на 2024 г. чрез допълнителни 5 милиарда евро. Новите инвестиции в тази сфера през 2020 г. възлизат на 1,2 милиарда евро. Към 31 декември 2020 г. във Франция застрахователят разполага с 42,6 милиарда евро от инвестиционни активи.

Към 31 декември 2020 г. премиите от спестовни застраховки в световен мащаб възлизат на 18 милиарда евро, което сравнено с 2019 г. е спад от 20%. Началото на годината бе белязано от глобалния локдаун и колебливост на пазара. Впоследствие спестовната дейност обаче, отчете добри резултати през последното тримесечие, най-вече в частта на инвестиционните застраховки.

 • Вътрешните пазари (Франция, Италия и Люксембург) регистрират приходи в размер на 14,7 милиарда евро (-15%), включително 9,3 милиарда евро във Франция, където  възстановяването на търговската активност е особено важно.

 • Спестовните приходи на международните пазари (Азия, Латинска Америка и Европа, с изключение на вътрешните пазари), възлизат на 3,3 милиарда евро в края на 2020 г. Този спад от 36%4  се дължи на нестабилността на пазара и на здравната криза, особено в  Азия  (2,4 милиарда евро приход в края на 2020 г.), където Тайван отбелязва добри резултати през 2019 г.

Брутната записана премия в застрахования сегмент е 6,7  милиарда евро, което е намаление само с  3% спрямо 2019 г.

 • Брутните записани премии на вътрешните пазари възлизат на 2,3 млрд. Във Франция бизнесът се увеличи с 4% на 1,6 милиарда евро, което се дължи на доброто представяне на Cardif Libertés Emprunteur и ефектите от стратегията за диверсификация на Застрахователя. Постигнатите резултати от продукта за защита на кредитополучателя се допълват и от развитието на други бизнес инициативи на компанията с Cardif IARD свързани с имуществена застраховка и  застраховка „Злополука“, както и партньорството с Orange за застраховка за защита на лични вещи (застраховка на мобилни устройства срещу щети или кражба). [1]

 • Брутните премии от международните пазари възлизат на 4,4 милиарда евро или спад с  4% спрямо 2019 г. Намалението е ограничено благодарение на ръст на продажбите на продукта защита на кредитополучателя в Япония. За 2020 г. Азия регистрира брутни записани премии от 1 милиард евро в този сегмент, което е увеличение от 10% спрямо 2019 г. Брутните записани премии в Латинска Америка са 1,2 милиарда евро, което бележи спад от 12% спрямо 2019 г., въпреки доброто начало на партньорството със Scotiabank. Продължителните периоди на локдаун, затварянето на търговски обекти и забавянето на икономиката се отразиха на бизнесa в Чили ( - 27%  спрямо 2019 г.), Бразилия ( -7% спрямо 2019 г.) и Аржентина ( -7%).. Европейските страни (извън вътрешните пазари) и нововъзникващите пазари отбелязват спад от 4% спрямо 2019 г. и завършват с брутни записани премии от 2,2 милиарда евро. Бизнесът пострада значително в Испания (-24% спрямо 2019 г.), но се възползва от растежа, генериран от продукта за защита на домашни любимци, създаден за клиенти на Sainsbury's Bank в Обединеното кралство.

Силна мобилизация за справяне със здравната криза

 

BNP Paribas Cardif мобилизира всичките си звена, за да подкрепи своите клиенти и партньори. Компанията осигури непрекъснатост на бизнес дейността си, благодарение на бързата и гъвкава организация, в синхрон с мащабен преход за работа от вкъщи по целия свят. Във Франция  98% от служителите са били в състояние да работят от дома си по време на здравната криза.

BNP Paribas Cardif  е отпуснала 160 милиона евро в подкрепа на застраховани лица:

 • За да отговори на предизвикателствата на безпрецедентната здравна криза, BNP Paribas Cardif разшири обхвата на условията си за покритие при хоспитализацията, във връзка с Covid 19 пандемия (Италия и Япония) както и покритието на застрахованите лица, дори ако не са били плащани премии по тяхната застраховка (във Франция, Белгия, Италия и Обединеното кралство). За да осигури допълнително покритие във връзка с пандемията, застрахователят промени някои изключващи клаузи във общите си условия.

 • С цел да улесни своите клиенти BNP Paribas Cardif въведе и някои нови услуги. Във Франция например, клиенти с пакет допълнително здравно осигуряване от BNP Paribas Cardif са имали достъп до услугата „Телемедицина“ без допълнителни такси. Застрахователят опрости процедурите си за подаване на щети в много държави, като намали броя на необходимите документи, за предявяване и изплащане на застрахователни претенции. BNP Paribas Cardif също така максимално опрости процеса по одобрение на щети по застраховки „Защита на кредитополучателя“, за да даде сигурност и възможност на клиентите си да продължат своите проекти.

За да подкрепи партньорите си, в отговор на новите нужди на техните клиенти, които станаха особено чувствителни по време на Covid кризата, BNP Paribas Cardif им предложи нови покрития по различни рискове:

 • За да добави нова стойност към своите прoдукти, застрахователят въведе в Латинска Америка онлайн продукт, който защитава живота и здравето за клиенти на партньора Скотиабанк. Тази 100% онлайн оферта включва цялостна екосистема от услуги. Застрахователят създаде и онлайн платформа за „Професионална квалификация“ за застраховани клиенти в Латинска Америка, която включва достъп до над 1500 различни онлайн курсове за редица умения, които ще се търсят в бъдеще, като анализ на данни, изкуствен интелект и уеб програмиране. Тази възможност помага хората да подобрят уменията си и да се подготвят за пазарa на труда, който е в процес на големи трансформации. Проактивната инициатива отразява ангажимента на Застрахователя да увеличи  ежедневната си подкрепа и близост до клиентите в трудни моменти.

 • Същият подход се прилага и в Азия, където Застрахователят включва обезщетение за безработица в застраховането на кредитополучатели, предлагано от Sumitomo Mitsui Trust Bank в Япония, държава, която преди ковид кризaта е имала почти нулева безработица. На няколко европейски пазара (Германия, Италия, Испания, Чехия, Полша и др.) БНП Париба Кардиф разработи разширени покрития при загуба на работа за клиенти на партньора си Volkswagen Financial Services, като интегрира в края на април 2020г. подобрената оферта за финансиране на всички нови или употребявани превозни средства. Това донесе истинско спокойствие за клиентите, а цифрите в края на януари 2021г. в Германия показват, че сключените полици по продуктa вече са около 80 000.

 • За партньора си BNL в Италия, BNP Paribas Cardif добави безплатно две разширени покрития по здравноосигурителната полица на УНИКА. В обхвата на тези промени попадат хора, които след положителен тест за Covid 19 трябва да бъдат хоспитализирани или трябва да останат под карантина.

Стартираха и нови услуги, включително Chatbot за предоставяне на допълнителна информация за притежатели на застрахователни полици, като най-близка локация на медицински заведения, телефонни номера при нужда от спешен медицински екип, както и съвети и подробности за обхвата на застрахователното покритие.

Освен това през 2020г. BNP Paribas Cardif активно допринесе за подпомагане на икономическото възстановяване. Компанията инвестира 100 милиона евро в „Инвестиционна Програма за Устойчиво Възстановяване“, ръководена от френските застрахователи и Фонд за гарантиране на депозити, създадени в подкрепа на малкия и среден бизнес в страната зает в сферата на храните, туризма, отдиха, научните изследвания и здравеопазването. Застрахователят взе участие и във Фонд за държавна солидарност, създаден за подпомагане на малките предприятия, като е отпуснал средства в размер на 16 милиона евро.

Като дългосрочен инвеститор, БНП Париба Кардиф продължи да подкрепя бизнеса и да осигурява финансиране за икономиката. Следвайки вътрешно държавни препоръки застрахователят се присъедини заедно с други инвеститори да задели финансиране и за технологичния бизнес.

 

БНП Париба Кардиф продължава своето развитие, подкрепено от процесите по цифровизация и диверсификацията 

Подкрепата, която BNP Paribas Cardif оказа на своите клиенти и партньори, както и устойчивата стратегия за преодоляване на кризата бяха възможни благодарение на солидните основи поставени от  Застрахователя. Те са плод на стратегическия план на Кардиф, „Cardif Forward 2020. Той се фокусира основно върху дигитализацията и диверсификацията на географски и дистрибуционни продуктови канали.

Масивната автоматизация се оказа основен актив за застрахователя, при избухването на кризата от Covid-19:

 • Дигитализираните процедури за застраховане във Франция още през 2017 г. дадоха възможност на почти 412 000 клиенти (над 80%) на BNP Paribas Cardif директно онлайн да преминат процедура по одобрение свързана със здравословното състояние. За по-малко от десет минути кандидатите попълват само персонализиран медицински въпросник, за да активират кредитната си застраховка.

 • Подобни инициативи бяха въведени и в други държави по света. В Нидерландия онлайн платформата улеснява сключването на застраховки по кредити, които се разпространяват от брокери в страната. По време на локдауна в Чили онлайн процеса по подаване на застрахователни претенции беше ключова функционалност, тъй като осигури непрекъсната услуга за притежателите на полици. Всички екипи бяха мобилизирани, за да подсигурят пълни функционалности, които да позволят на клиентите онлайн да подават своите искове, да проследяват статуса му и бързо да получат обезщетение. Общо  250 000 искания са обработени през 2020 г.  в Чили при тези изключителни обстоятелства. Този проект подобри нивото на клиентското изживяване в дългосрочен план.

 • Разработката на т.нар. Callbots позволява автоматизирано обработване на често задавани въпроси от застрахованите лица. В Русия например, Callbot опцията може да обработи над 50% от телефонните разговори и да предостави необходимата първоначална информация за покритието по застраховката и др. В Южна Корея, chatbot дава бързи отговори на партньорите 24/7, благодарение на внедрен изкуствени интелект. В Бразилия chatbot ускорява обработката на заявки и искания за информация относно застрахователни покрития и щети. Над 18 700 клиенти са се възползвали от тази услуга през 2020г., а от въвеждането на чатбота през 2018г. са регистрирани над 31 000 заявки.

 • Всички тези иновации в сферата на автоматизацията са факт благодарение на създадената през 2015 г. Лаборатория за данни (Data Lab.).  За да направи застраховането по-достъпно за хората, BNP Paribas Cardif реорганизира този inhouse високотехнологичен и експертен център, използвайки го да създаде по-ефективни и бързи услуги, чрез база от данни. В края на 2020г. около 15 различни страни, в които BNP Paribas Cardif оперира използват тази платформа, а около 30 модела са в производство. Проектите, използващи инструменти, разработени от Лабораторията за данни, ще продължат да се разрастват. Автоматизираната обработка на документи ще бъде въведена в международен план, най-вече при ускоряване на обработването на застрахователни претенции.

Благодарение на диверсификацията и дигитализацията, BNP Paribas Cardif успя да продължи растежа си през 2020 г. и да стимулира много устойчива търговската динамика. Застрахователят подписа или поднови над 100 партньорства през 2020г., отразявайки динамичното развитие на бизнеса. В Латинска Америка BNP Paribas Cardif подписа ново партньорство с Brasilseg и с Financiera Oh, дъщерно дружество на групата за търговия на дребно Inretail в Перу. Застрахователят също така подновява партньорството си с Grupo Aval  в Колумбия. В Азия BNP Paribas Cardif поднови партньорствата си с HNB в Тайван и Citibank в Южна Корея.  

Във Франция, в края на 2020г., BNP Paribas Cardif разширява партньорството си с Welcom', специализирана компания в продажбите на мобилни телефони, която работи с множество телекомоператори. BNP Paribas Cardif застрахова мобилните телефони на клиентите на Welcom срещу кражба или повреда от 2019г. Застрахователят вече осигурява покритие и за други преносими устройства (лаптопи, таблети и др.). Чрез Cardif IARD, BNP Paribas Cardif разшири партньорството си с Matmut. Освен застраховка за дома, през 2020г. стартира и предлагането на спестовна застраховка. Договорът по този продукт влезе в сила от юли 2020г. Очаква се продуктът да бъде предлаган през цялата мрежа на Matmut от юни тази година. Това партньорство в областта на спестяванията ще продължи да се разширява и през 2021г. с въвеждането на индивидуален спестовен план за пенсионери. Продуктът ще стартира това лято само за премиум клиенти, а през 2022г. се очаква да бъде дистрибутиран за масовия сегмент от клиенти. Планира се подписване на договор за животозастрахователен продукт, разработен от Cardif Lux Vie Люксенбург, който също така се предвижда да се разпространява чрез мрежата на Matmut.

 

Инфографики за 2020 г.  са налични на www.bnpparibascardif.com и www.bnpparibascardif.bg

 

 

За БНП Париба Кардиф

Световният лидер в банковото застраховане и застраховане на кредитополучатели. БНП Париба Кардиф играе съществена роля в живота на своите клиенти, като им предоставя богата гама от продукти, които им позволяват да реализират целите си, като същевременно се предпазват от непредвидени събития. Като застраховател, БНП Париба Кардиф работи за положителното въздействие върху обществото и цели да направи застраховането по-достъпно за всички. В един свят, който е дълбоко трансформиран от появата на нови приложения и начин на живот, компанията, дъщерно дружество на BNP Paribas, има уникален бизнес модел, базиран на партньорства. Така БНП Париба Кардиф създава застрахователни решения с повече от 500 дистрибутори на партньори в различни сектори (включително банки и финансови институции, компании от автомобилния сектор, търговци на дребно, телекомуникационни компании, енергийни компании и др.), както и финансови консултанти и брокери, които предлагат продуктите на своите клиенти. С присъствие в 33 страни и силни позиции в три региона – Европа, Азия и Латинска Америка –  БНП  Париба Кардиф е световен специалист в застраховането на физически лица и основен фактор за финансиране на реалната икономика. С близо 8 000 служители по света, БНП Париба Кардиф има брутни записани премии от 24.8 милиарда евро в 2020.

 


[1] Застрахователен договор за кредитор на БНП Париба Кардиф търгувани от Финансови Съветник

Повече информация относно Второто медицинско мнение

12.04.2021

BNP Paribas Cardif & MediGuide

Как Второто Мнение подобрява резултата от лечението при онкозаболяване?

4- ти февруари е Световният ден за борба с Ракa на Световната Здравна Организация (СЗО). Милиони хора по света се разболяват от рак всеки ден. Това означава, че в днешно време знаем много повече за рака, отколкото знаехме преди десетилетие, което води до по-добри прогнози за лечението. Много фактори допринасят за това, включително дали вашата диагноза е точна и дали планът за лечение е най-подходящият за Вас.

Ако Вие или член на семейството Ви е диагностициран с рак, второ медицинско мнение би дало ясни отговори, за да направите по-информиран избор.

Искате да кажете, че не трябва да се доверявам на личния ми лекар? Второто медицинско мнение не е свързано с подлагане на критика срещу Вашия доктор. Точно обратното е вярно. Повечето лекари са съгласни, че второ мнение добавя стойност и демонстрира добра медицинска практика. Второто становище разглежда всички възможни планове за лечение въз основа на последните клинични доказателства.

Скорошен случай

Един от нашите клиенти, жена на 40 години, в иначе добро здравословно състояние, е диагностицирана с рядка форма на рак на гърдата. Тя се подлага на операция за премахване на тумора и околната тъкан. Нейният лекуващ екип препоръчва химиотерапия, лъчетерапия и хормонална терапия след операцията. 
Изплашена от получената лоша прогноза (вероятен летален изход или нисък шанс за възстановяване), тя се свързва с MediGuide, чрез нашите медицински партньори, за да потвърди дали нейният план за лечение е най-точният. За щастие процеса е лесен. Тя провежда телефонен разговор с медицинско лице, на което предоставя информацията за клиничното си състояние и подписва формуляр за медицинско съгласие, а MediGuide прави всичко останало. 
Онко-специалист, ръководител на специализираното отделението за лечение на рак на гърдата в института по онкология IOB в Испания, получава медицинските данни от MediGuide. Специалистите са съгласни с поставената диагноза, но препоръчват промяна в плана за лечение. 
Като част от процеса при Второто Медицинско Мнение, онкологът променя химиотерпатията с такава, която е клинично доказана, че многократно увеличава шанса за ремисия при пациенти с подобен тип рак. Тази терапия намалява броя на вливанията. Резултатът е по-малко химиотерапия с по-голям шанс за ремисия. Нашият клиент е изключително благодарен за опита.
 
Какво трябва да направя след това?

Ако вече сте диагностицирани с рак, свържете се с MediGuide. Нашата медицинска услуга за второ медицинско мнение е достъпна БЕЗПЛАТНО като част от вашия застрахователен план. Необходимо е само телефонно обаждане, за да започнете процедурата по втора медицинска оценка. По време на процеса ще бъдете воден от медицинско лице на MediGuide

Обадете се на 008002100020 или за повече информация посетете нашият уеб сайт www.mediguide.com/bg/cardif

 

Световният Ден за Борба с Рак служи за повишаване осведомеността за превенция, ранно откриване и лечение при онкозаболявяне.

 

                                                                               

 

 

БНП Париба Кардиф и Фолксваген Файненшъл Сървисиз удължиха Партньорството си

14.08.2020

Фолксваген Файненшъл Сървисиз вече предлага застрахователните решения на БНП Париба Кардиф на своите клиенти в 16 държави.

Застрахователна компания БНП Париба Кардиф и Фолксваген Файненшъл Сървисиз удължиха своето, стартирало през 2001 г., съвместно сътрудничество чрез  споразумение за международно партньорство. Фолксваген Файненшъл Сървисиз вече предлага на своите клиенти застрахователните решения на БНП Париба Кардиф в 16 държави.

 

Нов етап в развитието на едно историческо партньорство

БНП Париба Кардиф работи успешн с Фолксваген Файненшъл Сървисиз от 2001 г.Първоначалното парньорство включващо Германия предлагаше защита на клиентите, които финансираха придобиването на превозни средства чрез заеми или договори за лизинг. Сътрудничеството между БНП Париба Кардиф и Фолксваген Файненшъл Сървисиз, което се измерва вече в 2 милиона застраховани клиенти* , се разширява в 16  държави, основни в Европа и Латинска Америка.

В рамките на това глобално сътрудничество, БНП Париба Кардиф  и Фолксваген Файненшъл Сървисиз ще продължат да предлагат финансови решения, които да защитатат автомобилни кредити, лизинги и потребителски кредити.

*Данните са към Юни 2017