Skip to Content

Открийте БНП Париба Кардиф

Финансови показатели

Ключови факти и цифри

Солидни резултати чрез бизнес диверсификация

Финансови резултати

БНП Париба Кардиф отчита солидни резултати за 2016 г. Нетната печалба преди данъци възлиза на 1,4 милиарда евро, което представлява ръст от 2,8% в сравнение с 2015 г.

За да отговори на промените в технологиите, поведението на клиентите и регулаторната среда,  БНП Париба Кардиф обяви своя план за развитие за 2017-2020 с фокус върху дигиталното трансформиране, за по-добро обслужване на Клиентите и Партньорите.

План 2017-2020, наречен Cardif Forward  e амбициозен план за развитие на основния бизнес на BNP Paribas Cardif: Защита на хората и имуществото  им на всеки етап от живота им.

Клиентите очакват ежедневна подкрепа, безупречно качество на услугите и бърза реакция. Технологиите помагат да се отговори на тези очаквания. Подобряването на клиентското преживяване е в основата на стратегията на BNP Paribas Cardif. Тази инициатива ще се възползва от опита на застрахователя в областта на данните, за да се повиши качеството и гъвкавостта.

BNP Paribas Cardif ще предложи на клиентите да изпитат нов подход към застраховането, който включва ежедневна превенция и подкрепа, предлагайки продукти и услуги, адаптирани към новите нужди и новият начин на живот, който набляга на употребата над собствеността.

До 2022 г. BNP Paribas Cardif има за цел да автоматизира 80% от процесите си, за да улесни своите клиенти и да подобри скоростта и прозрачността.