Skip to Content

БНП Париба Кардиф България

Социална дейност и отговорност

Социалната отговорност на БНП Париба Кардиф България

Подкрепяме множество инициативи, които имат за цел да подобрят качеството на живот и създаване на благоприятни условия, за реализиране способностите на всички хора, особено деца.

БНП Париба Кардиф България активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, уязвимите етнически групи и гражданите в риск.

През м. Юли 2010 г., БНП Париба Кардиф България, в сътрудничество с Международният дамски клуб София (IWC), стартираха благотворителен проект за Дом за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) “Теофано Попова”, гр. Стара Загора с идеалната цел да се подпомогне цялостно най-старият  в България дом за деца. С даренията направени от двете организации на децата бяха предоставени дрехи, пособия за училище, храна и други консумативи от първа необходимост, както и техническо   оборудване – аудио-визуална техника.

Към настоящият момент, домът е в изключително добро състояние материално и техническo, което допринася и за уюта в живота на тези прекрасни малки създания. За БНП Париба Кардиф България е чест и огромно удоволствие да бъде част от този проект, тъй като каузата на компанията е за едно по-добро бъдеще, а когато се отнася и до деца – то няма по-голяма морална награда да допринасяме за радостта в очите и сърцата им.

Съвместното отбелязване на Коледните и Великденските празници са други ежегодни събития, осъществявани в атмосферата на много детски усмивки, придружени от индивидуални подаръци за всяко едно дете – музика, лакомства и естествено картички с прекрасни пожелания.

През всичките тези години БНП Париба Кардиф България се ангажира  активно в подпомагането на децата по отношение на тяхното израстване. Било с присъствие на най-светлите християнски празници, било с различни инициативи свързани с много спорт и посещение на интересни обекти и мероприятия в страната ни.

Такова едно събитие е „Около света за един ден“, с осъществявано с  любезното съдействие на хотел Хилтън. Участниците са групирани по интереси и отборно участват в спортно-развлекателни инициативи, здравословно хранене и музика, така че в края на деня да бъдат акумулирани изминатите разстояния и да се получи обиколката на нашата планета.

През годините БНП Париба Кардиф България и нейните служители са се включвали и в множество други кампании с идеална цел, например:

1. Набиране на средства за лечение на нуждаещи се;

2. Участие в празненствата по случай Денят на Бастилията 14 юли  - Националният празник на Република Франция;

3. Една нощ в операта. Събитие организирано  съвместно от Френската и Италианската търговски камара, и спонсорирано от групата на БНП Париба, в подкрепа на SOS детски селища в България;

4. Участие в инициативата 3Т: Tennis Team Talent, организирано от Българска федерация по тенис, с цел подкрепа за младите таланти да разгърнат своят пълен потенциал;

5. Годишен благотворителен базар, организиран от Международен дамски клуб София.