Skip to Content

БНП Париба Кардиф в България

Компетентност и високо ниво на обслужване

БНП Париба Кардиф в България

Компетентност и високо ниво на обслужване, предложени в продукти за вашата защита и сигурност.

БНП Париба Кардиф е успешно представена в България от 2006 г., чрез своите два клона: „Кардиф Животозастраховане, Клон България" и „Кардиф Общо застраховане, Клон България".

Специалисти сме в застраховането на задължения на клиенти при непредвидени житейски събития като нежелана безработица, временна загуба на работоспособност (продължителен болничен), трайна загуба на работоспособност (инвалидизация), болничен престой в резултат на злополука, загуба на живот, защита на стоки закупени с кредит и други рискове. Грижим се за спокойствието на клиента и защитаваме неговия стандарт на живот при неочаквани събития.

Нашия модел на разпространение на продукти  е бизнес-към-бизнес-към-клиент" (B2B2C). Застраховките, които предлагаме на нашите Партньори включват атрактивни рискови компоненти, адаптирани към нуждите на крайните им клиенти,  като по този начин им помагаме да се отличават на пазара  и да затвърдят позициите си.

През изминалите години извоювахме име на коректен партньор и изградихме успешни  взаимоотношения на пазара с водещи банки, компании за потребителско кредитиране, лизингови компании, телекомуникационни компании, вериги магазини за търговия на черна и бяла техникаи други, чрез които защитаваме хората и най-ценното за тях.

Нашият стабилен успех е резултат от способността да се адаптираме към индивидуалните изисквания на клиента, което отразяваме в предлаганите от нас застрахователни продукти, както и от изключителната гъвкавост и опростеност на оперативните процеси.

Винаги вземаме под внимание нуждите на нашите клиенти, прилагаме високи изисквания към управлението на застрахователните претенции и предлагаме широк обхват услуги от момента на продажба до плащането на обезщетения.

Добрата рентабилност и финансова стабилност на БНП Париба Кардиф се потвърждават от отличния показател "AA-", даден ни от агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor's.

Адрес за контакти с нас:

„Кардиф Животозастраховане, Клон България", „Кардиф Общо застраховане, Клон България", София 1000, ул. „Христо Белчев" № 29 А, етаж 1-3, Тел.: +359 2 / 4915 970, Факс: +359 2 / 4915 988

web: www.bnpparibascardif.bg   e-mail: cardifbulgaria@cardif.com