Skip to Content

Открийте групата на БНП Париба

История и бъдеще

Групата на БНП Париба

Финансовата група BNP Paribas в момента работи в 74 държави и наброява над 190 000 души на 5 континента.

Историята на БНП Париба датира от 19-ти век, когато банките, които в крайна сметка формират групата отворят врати и се разрастват. Поради изключителния промишлен растеж в Европа, те успяват да постигнат достатъчно икономии, за да финансират съществено икономическо развитие. От самото начало до наши дни, развитието на групата предлага възможност да се проследят два века история на банките, както в Европа така и по Света.

БНП Париба: Нашата история

Въз основа на филмови и периодични снимки историческият филм БНП Париба показва историята на банката от 1822 г. до наши дни.

С дълбоките си корени в банковата история на Европа, БНП Париба подкрепя своите клиенти и служители, в днешният динамичен свят, позиционирайки себе си  като водеща банка в Еврозоната и известна международна банкова институция.  БНП Париба развива  своята дейност в две основни направления: банкиране и услуги  на дребно и корпоративно и институционално банкиране.

Направление Банкиране и услуги на дребно

  • Вътрешни пазари

  • Международни финансови услуги

Вътрешни пазари

Вътрешните пазари обхващат 4-те банкови мрежи на Групата в Еврозоната и 3 специализирани бизнес линии. Търговските банки на дребно са French Retail Banking (FRB) във Франция, BNL в Италия, BNP Paribas Fortis в Белгия и BGL BNP Paribas в Люксембург. Трите специализирани бизнес линии са: Arval (пълен сервиз, дългосрочен лизинг на корпоративни автомобили); BNP Paribas Leasing Solutions (решения за отдаване под наем и финансиране); и BNP Paribas Personal Investors (цифрово банкиране и инвестиционни услуги). BNP Paribas Wealth Management развива своя банков модел на вътрешните пазар, чрез услугата персонално банкиране.

Международни финансови услуги

Международните финансови услуги (IFS) включват диверсифицирани, допълващи се бизнес дейности и присъстват в повече от 60 страни. BNP Paribas Personal Finance предлага кредитни решения на лица в около 28 страни чрез силни марки като Cetelem, Cofinoga и Findomestic. Международното банкиране на дребно обхваща банките на дребно на Групата в 15 държави извън еврозоната, включително Bank of the West в САЩ, TEB в Турция и BGŻ BNP Paribas в Полша. БНП Париба Кардиф е част от групата на БНП и в частност направление Международни финансови услуги и предлага застрахователни решения със защитен и спестовен характер в 35 държави, които защитават лицата, личните им проекти и активи. В допълнение, IFS има 3 специализирани бизнес линии, които са лидери в управлението на активи и частното банкиране: BNP Paribas Wealth Management (частно банкиране); BNP Paribas Asset Management; и BNP Paribas Real Estate (услуги за недвижими имоти).

Направление Корпоративно и институционално банкиране

Направление Корпоративно и институционално банкиране на БНП Париба (CIB) е глобален доставчик на финансови решения за корпоративни и институционални клиенти. С близо 30 000 души в 57 държави в Европа, Близкия изток и Африка, Азия и Тихия океан и Америка, предлагаме решения, приспособени към всички наши клиенти на капиталовите пазари, услуги с ценни книжа, финансиране, съкровищни ​​бонове и финансови консултации. Като глобално признат лидер в множество дисциплини, нашите области на компетентност включват структурирано финансиране, деривати и управление на риска, наред с много други.

Открийте още за историята на групата на БНП

КЛЮЧОВИ ДАННИ ЗА 2016 Г.

  • 192 092 служителя по цял Свят
  • Представена в 74 държави
  • 43,4 млрд. евро приходи
  • 7,7 млрд. евро печалба