Bulgarie : Skip to Content

Процедури

БНП Париба Кардиф

Процедури

Запознайте се с нашите процедури за уреждане на претенции по застраховки, за разглеждане на жалби и извънсъдебно разрешаване на спорове.

Процедура за уреждане на претенции по застраховки

Пълният текст на процедурата, може да намерите ТУК


 Процедура за разглеждане на жалби:

  1. За да регистрирате жалба, следва да я депозирате или изпратите по пощата с обратна разписка или куриер на нашия адрес: гр. София, ПК 1000, ул. Христо Белчев 29А, ет. 1-3, за „Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ и „Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ. В същата, следва да изложите исканията си и да приложите документи, подкрепящи Вашите твърдения. Жалба бихте могли да изпратите и посредством електронна поща или чрез формата качена на сайта ни;
  2. Срокът за обратна връзка при жалба е 10 работни дни, считано от датата на регистрирането й. При жалби, отнасящи се до размер на обезщетение, този срок е 7 работни дни.

Пълният текст на процедурата, може да намерите ТУК