In this section you can find important and useful information regarding:

  • What to do in case of occured insurance event

  • Procedures for Claims settlement, Claims managementr, complaints and mediation

  • Insurance events notification forms

  • Claims status

  • Other documents

What to do in case of insurance event?

After the insurance event have occurred...

Find out more

Процедури

Запознайте се с нашите процедури за ликвидация и уреждане на претенции по застраховки, за разглеждане на жалби и извънсъдебно разрешаване на спорове.

Разберете повече

Уведомления за застрахователни претенции

За да се възползвате от своята застраховка е необходимо да предявите застрахователна претенция.

Разберете повече

Статус на щета

Научете статуса на предявената от Вас застрахователна претенция.

Разберете повече

Други формуляри

Искате да споделите мнение - използайте някой от формулярите в тази секция.

Разберете повече