Застрахователна информация

В този раздел ще откриете полезна за Вас информация относно:

  • Необходимите действия, които трябва да предприемете в случай на настъпило застрахователно събитие
  • Процедури за ликвидация и уреждане на претенции по застраховки, за разглеждане на жалби и извънсъдебно разрешаване на спорове

  • Уведомленията за настъпили застрахователни събития

  • Статус по щета

  • Други формуляри

What to do in case of insurance event?

After the insurance event have occurred...

Find out more

АДМИНИСТРИРАНЕ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПРОЦЕДУРИ

Запознайте се с нашите процедури за ликвидация и уреждане на претенции по застраховки, за разглеждане на жалби и извънсъдебно разрешаване на спорове.

Разберете повече

Уведомления за застрахователни претенции

За да се възползвате от своята застраховка е необходимо да предявите застрахователна претенция.

Разберете повече

Статус на щета

Научете статуса на предявената от Вас застрахователна претенция.

Разберете повече

Други формуляри

Искате да споделите мнение - използайте някой от формулярите в тази секция.

Разберете повече