Skip to Content

Discover BNP Paribas Cardif

The insurer for a changing world

Какво означава да си застраховател днес?

Всеки ден, БНП Париба Кардиф играе съществена роля в живота на хората, които застрахова, предоставяйки им решения със спестовен или защитен характер, което им позволява да реализират своите планове, докато получават закрила от настъпване на непредвидени събития.

БНП Париба Кардиф разработва продукти и услуги със спестовен  и защитен характер и ги разпространява чрез мрежата си от Партньори, която включва банки, небанкови финансови институции, автомобилни производители, телекомуникационни оператори, застрахователи брокери  и други.

Стабилните взаимоотношения, които има с тези Партньори, позволяват на компанията да се фокусира върху различните етапи от клиентското преживяване, за да определи  най-подходящия момент, в който да предложи своята  оферта.

За да постигне това, компанията анализира непрекъснато пазарите, с цел да идентифицира нови възможности за застрахователни продукти, които да отговарят на нуждите на клиентите. Това се подпомага от интегрирани информационни системи и платформи, които улесняват местното и глобалното управление на Партньорствата. Именно тази организация позволява бързо и ефективно адаптиране на успешните продукти в различни държави и различи пазарни сегменти.

С доказаният си експертен опит в създаването и разпространяването на застрахователни продукти БНП Париба Кардиф допринася за успеха на своите Партньори по света.

Постоянното високо ниво на обслужване, непрекъснати  иновации и оптимизиране на приходите,  това са ангажиментите на БНП Париба Кардиф

БНП Париба Кардиф е дъщерна компания на БНП Париба.

Социално отговорна компания

 БНП Париба Кардиф провежда образцова корпоративна политика, основана на социална отговорност, фокусирана върху отговорни продукти и услуги, насърчаване на равните възможности на работното място, вътрешни инициативи по опазване на околната среда, подкрепа за повишаване на икономическата и финансова грамотност на клиентите си.

 

BNP Paribas Cardif:

  • No. 1 worldwide in creditor insurance (source Finaccord)
  • Operates in 36 countries
  • 500 distributor Partners
  • Protects 100 million policyholders