Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Защита на кредитополучателите

  Ние предоставяме на клиентите застраховка, която осигурява спокойствие на кредитополучателя и семейството му.

  Ние предоставяме на клиентите застраховка, която осигурява спокойствие на кредитополучателя и семейството му, че при настъпването на някои непредвидими събития, част от които са временна и постоянна нетрудоспособност, безработица, плащанията по кредита са обезпечени от застраховката и това няма да наруши по никакъв начин семейния бюджет.

  Предприемането на подобна стратегия е продиктувано основно от стремежа ни да предоставим на нашите клиенти възможно най-добрия застрахователен продукт, покриващ най-притеснителните за кредитополучателите рискове.

  Кратко видео как действа