Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Застраховка за защита на покупката

   

  С тази застраховка предоставяме защита за стоки,

  закупени с кредит, кредитна или дебитна карта срещу риск от кражба, грабеж и тотално увреждане на стоката,

  като при настъпване на някое от тези събития застрахователят покрива стойността на покупката.