Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Защита на месечната сметка

  Този специално разработен за потребители на мобилни гласови услуги застрахователен продукт е първи по рода си в България.

  Този специално разработен за потребители на мобилни гласови услуги застрахователен продукт е първи по рода си в България и чрез него се осигурява възможност потребителите да използват мобилни гласови услуги в момент, в който се нуждаят най-много от тях - в случай на трайна неработоспособност поради злополука, временна неработоспособност поради злополука или заболяване, хоспитализация в резултат на злополука или нежелана безработица в резултат на уволнение.

  В тези случаи застрахователят осигурява покритие на месечната сметка на потребителя към телекомуникационната компания.

  В случай на кражба на  SIM картата се покрива стойността на проведените неоторизирани разговори в рамките на 24 часа преди уведомяването на телекомуникационната компания за кражбата на SIM картата, а при кражба на застрахования мобилен телефон на потребителя се предоставя нов мобилен телефон.