Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Защита

   

  БНП Париба Кардиф България застрахова физически лица и това, което е ценно за тях.

   

  Посредством нашите партньори - банки, компании за потребителски кредити, лизингови компании, телекомуникационни компании, вериги магазини за търговия на дребно и много други, ние предлагаме комплексна защита във връзка със задължения по кредити и съответните покупки, направени с тях, защитаваме стандарта на живот на нашите клиенти от неочаквани неблагоприятни събития.

   

   

  Защита на кредитополучателите

  Ние предоставяме на клиентите застраховка, която осигурява спокойствие на кредитополучателя и семейството му.

  Защита на кредитна или дебитна карта

  Продуктът предлага защита срещу кражба или загуба на вашата платежна карта и срещу последваща злоупотреба.

  Защита на месечната сметка

  Специално разработена за клиентите на GLOBUL, услугата е първата по рода си в страната и чрез нея можете да си осигурите спокойствие.

  Кражба на телефон

  Чрез тази програма, при кражба на мобилен телефон клиентът може да получи обезщетение, с което да закупи нов телефон.

  Увреждане на покупка или имущество

  Чрез тази програма, ние даваме допълнителна сигурност на нашите клиенти, закупили определени стоки случай на погиване на закупената стока.

  Програма GAP

  Посредством програмата GAP, клиентите ни получават допълнително обезщетение.